środa, 6 marca 2024 10:08

Krakowscy naukowcy pomogą polskim skoczkom

Autor Mirosław Haładyj
Krakowscy naukowcy pomogą polskim skoczkom

We wtorek (5 marca) Politechnika Krakowska i Polski Związek Narciarski rozpoczęli współpracę naukowo-techniczną, podpisując list intencyjny o wspólnym prowadzeniu badań w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla sportów zimowych

5 marca 2024 r. w Krakowie Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego i Jan Winkiel, sekretarz generalny PZN oraz prorektor Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK podpisali list intencyjny o rozpoczęciu współpracy uczelni i PZN.

Technologiczny wyścig zbrojeń

Badacze naukowi Politechniki Krakowskiej i specjaliści ze sztabów trenerskich Polskiego Związku Narciarskiego mają wspólne zainteresowania: wiatr i związane z nim wyzwania.

Od kilkudziesięciu lat nasi naukowcy, pod kierunkiem prof. Andrzeja Flagi, twórcy polskiej szkoły inżynierii wiatrowej i aerodynamiki budowli, badają charakterystykę wiatru. Z jednej strony jego potencjalnie destrukcyjną siłę, którą – dla bezpieczeństwa ludzi i budowli –inżynierowie muszą okiełznać, a z drugiej –ogromny potencjał tego żywiołu jako czystego źródła energii. Cieszymy się, że teraz Politechnika Krakowska wesprze polskich sportowców wiedzą i kompetencjami zespołu badawczego Laboratorium Inżynierii Wiatrowej oraz ogromnym potencjałem nowego Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej. Mamy nadzieję, że przyczynimy się tak do ich medalowych sukcesów, może nawet olimpijskiego formatu – podkreślił prof. PK Tomasz Kapecki, prorektor Politechniki Krakowskiej.

Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, podkreślił, jak ważne jest naukowe wsparcie dla osiągania sukcesów w dzisiejszym sporcie wyczynowym.

- W sportach zimowych obserwujemy technologiczny wyścig zbrojeń od wielu lat. W przypadku potęg – takich jak Niemcy czy Austria - na sukcesy pracują nie tylko sztaby trenerskie i zawodnicy, ale wręcz całe instytuty badawcze naukowców, wspierane z budżetów państw. W Polsce taki system dopiero stwarzamy, przekonujemy do niego. W ramach Polskiego Związku Narciarskiego powołaliśmy w ubiegłym roku Centrum Innowacji, za jego pośrednictwem budujemy sieć współpracy m.in. z uczelniami, Ministerstwem Sportu i Instytutem Sportu. Politechnika Krakowska wnosi do niej unikatowe doświadczenia swoich naukowców i niesamowite narzędzia badawcze. Pól do wspólnego zgłębiania mamy naprawdę wiele, nie tylko w skokach narciarskich, ale też narciarstwie i snowboardzie – powiedział prezes Adam Małysz.

Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki posiada m.in. tunele aerodynamiczne o zróżnicowanych przestrzeniach pomiarowych i możliwościach badawczych, pracownie rozwiązań prototypowych oraz pracownie laboratoryjne materiałów i procesów fizycznych. Praca zespołu naukowców pozwoli m.in. analizować wyzwania, jakie w sportach zimowych stawiają przed zawodnikami warunki atmosferyczne.

–Doświadczenia z nich można z powodzeniem przenieść na świat sportu – podkreśla prof. Andrzej Flaga z Laboratorium Inżynierii Wiatrowej PK.

Badania będą dotyczyć m.in. kolejnych faz skoku narciarskiego. Dr inż. arch. Łukasz Flaga, członek zespołu badawczego Laboratorium Inżynierii Wiatrowej PK przekazał: Planujemy m.in.: poddawanie sportowców obciążeniom wynikającym z napływającego powietrza w różnym zakresie prędkości; analizowanie warunków opływu powietrza wokół sylwetek narciarzy i skoczków; przeprowadzenie pomiarów kluczowych parametrów związanych z odbiciem (tzw. symetria odbicia); rejestrację sylwetki w zmieniających się warunkach; testowanie i dobór geometrii odzieży oraz elementów sprzętu m.in. nart, butów, kombinezonów, kasków, gogli, także analizy smarów stosowanych w różnych warunkach pogodowych.

Pierwszy wspólny projekt

W obecnej chwili Politechnika i PZN pracują nad pierwszym wspólnym projektem naukowym. Działania są poświęcone stworzeniu stanowiska do badania wybicia z progu skoczni oraz do badań oporu aerodynamicznego pozycji sportowca.

-Naukowcy PK opracują metodykę pomiarów, zaprojektują eksperymentalne stanowisko do badań, które symulować będzie rzeczywiste warunki panujące w naturze, przeprowadzą jego kalibrację oraz automatyzację procesów szkoleniowych. Wyniki badań, testów, treningów i analiz prowadzonych w laboratoriach Politechniki, umożliwią trenerom i zawodnikom doskonalenie umiejętności technicznych w najbardziej szczegółowych zakresach, pozwolą również testować i wprowadzać innowacje do treningu zawodników i sprzętu, z którego korzystają. To przełoży się na lepsze przygotowanie sportowców do udziału w zawodach i pomoże osiągać powtarzalne, wysokie wyniki w rywalizacji

-przekazuje uczelnia.

Wiele możliwości wsparcia


Współpracę ze strony PZN koordynuje Centrum Innowacji.

– W pierwszym etapie działalności Centrum Innowacji PZN skupiło się na zdiagnozowaniu najbardziej naglących potrzeb trenerów. Dla wsparcia polskich kadr w sportach zimowych, zdecydowaliśmy się zaczerpnąć w pierwszej kolejności z ogromnego potencjału polskich uczelni i polskich naukowców – mówi Adam Chrapusta, kierownik Centrum Innowacji PZN i dodaje:

– Już wstępne rozmowy z naukowcami Politechniki Krakowskiej wskazały na bardzo wiele technologicznych możliwości wsparcia polskiego narciarstwa. Rozpoczęliśmy przygotowania do pierwszego projektu dedykowanego kadrze skoczków narciarskich, następne projekty będą dotyczyły kolejnych dyscyplin zimowych PZN. Badania, wspierające prace trenerów kadr narodowych i zawodników, tak są planowane, aby służyły także młodym sportowcom, m.in. trenującym i uczącym się w szkołach mistrzostwa sportowego. To także z myślą o ich rozwoju PZN poszukuje innowacji w procesie szkoleniowym.

Nowe wyzwania

Do tej pory ze wsparcia Politechniki Krakowskiej korzystali m.in. narciarz ekstremalny Jędrzej Dobrowolski i snowboardzista Michał Pawlikowski.

-Główne przeznaczenie otwartego przed miesiącem centrum badawczego to prowadzenie badań z zakresu inżynierii wiatrowej, inżynierii śniegowej i inżynierii środowiska, dotyczących m.in. analiz wpływów środowiskowych i klimatycznych (takich jak gwałtowny wiatr, nawalne deszcze czy obfity śnieg) na konstrukcje, budynki i ludzi oraz przewietrzania miast, transportu zanieczyszczeń, dynamicznego oddziaływania na smog. Można tu testować innowacyjne rozwiązania dla energetyki wiatrowej, rynku materiałów i produktów budowalnych

-przekazuje uczelnia i dodaje:

- Ale nowe centrum jest też gotowe do podejmowania innych wyzwań inżynierskich, np. tych związanych z potrzebami profesjonalnych sportowców czy służb ratowniczych, może im służyć do badań, szkoleń i treningów w zmiennych warunkach pogodowych.

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka