poniedziałek, 30 września 2019 16:38

Krzeszowice: Burmistrz odpowiada na zarzuty

Autor Anna Piątkowska-Borek
Krzeszowice: Burmistrz odpowiada na zarzuty

Temat modernizacji linii kolejowej E30 absorbuje mieszkańców powiatu krakowskiego. Internauci zarzucili jednak gminie Krzeszowice, że ta nie interesuje się w ogóle inwestycją, która prowadzona jest n.in. na jej terenie. Burmistrz Wacław Gregorczyk postanowił tę sprawę wyjaśnić.

Burmistrz Krzeszowic Wacław Gregorczyk, w związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych informacjami, że gmina Krzeszowice w ogóle nie interesuje się modernizacją linii kolejowej E30, opublikował wyjaśnienia w tej sprawie.

Po pierwsze włodarz Krzeszowic podkreślił, że władze gminy są na bieżąco w kontakcie z inwestorem (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.), jak i z wykonawcą modernizacji linii kolejowej (Budimex S.A.).

Po drugie – burmistrz Krzeszowic poinformował, że wraz z wykonawcą robót wypracował rozwiązanie problemu, jakim był brak przejścia dla pieszych w ciągu ul. Zagrody. Zadecydowano, że od 1 października będzie kursować bus, który przewiezie mieszkańców z jednej części ul. Zagrody do drugiej części od strony ul. Kościuszki. Jak zapewnia burmistrz Wacław Gregorczyk, komunikacja ta będzie funkcjonować około 5 tygodni.

Po trzecie – burmistrz Krzeszowic przypomniał, że gmina zajęła się rozwiązaniem problemu mieszkańców budynku przy ul. Daszyńskiego, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie estakady. Mieszkańcy zwrócili się bowiem do gminy o pomoc w znalezieniu nowego lokum.

– Zaproponowałem wykup ich nieruchomości po cenie rynkowej. Obecnie kończą się negocjacje dotyczące ceny zakupu nieruchomości, która w przyszłości zostanie przeznaczona na miejsca postojowe dla podróżnych. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie gminy podczas ostatniej wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach – poinformował burmistrz Wacław Gregorczyk.

Po czwarte – włodarz Krzeszowic przypomniał też, że latem, po likwidacji kładki nad torami przy dworcu PKP i wyznaczeniu kilometrowego dojścia na perony, od razu interweniował, by zostało wyznaczone drugie przejście w bezpośrednim sąsiedztwie dworca.

– Chciałbym Państwa zapewnić, ze pracownicy urzędu Miejskiego podchodzą z należytą starannością do wszystkich zgłaszanych przez mieszkańców problemów, jakie wynikają z prowadzonych prac modernizacyjnych i na bieżącą je przekazują zarówno do inwestora, jaki i do wykonawcy robót – zapewnił Wacław Gregorczyk.

Powiat krakowski - najnowsze informacje