piątek, 10 grudnia 2021 13:41

Kto może rozliczyć PIT przez internet?

Autor Artykuł sponsorowany
Kto może rozliczyć PIT przez internet?

Rozliczanie podatków w Polsce stało się w ostatnich latach o wiele prostsze. Już nie musimy stać w długich kolejkach w Urzędzie Skarbowym. Z opcji PIT Online 2021/2022 będzie mógł skorzystać każdy. Jest to ogromne ułatwienie nie tylko dla obywateli, ale też dla urzędów. Rozliczenie zajmuje o wiele mniej czasu. Możemy to załatwić w kilka chwil, niezależnie od tego, gdzie aktualnie przebywamy. Wystarczy nam dostęp do internetu.

Czy są jakieś wyłączenia dla rozliczenia PIT 2021/2022 online?

Aktualnie nie musimy nawet posiadać bezpiecznego podpisu kwalifikowanego. Wystarczy wejść się na stronę przeznaczoną do rozliczeń. Z PIT Online 2021/2022 mogą skorzystać osoby, które rozliczają się na formularzu:

  • PIT-28      - jest to formularz, który obejmuje przychody podatników, którzy      postanowili rozliczać się na zasadach ryczałtu od uzyskanych przez      nich przychodów ewidencjonowanych
  • PIT-36      - czyli zeznanie o wysokości osiągniętego przez podatnika dochodu w roku      podatkowym
  • PIT-36      - dotyczy osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i jest      to zeznanie podatkowe na temat wysokości osiągniętego      dochodu
  • PIT-37      - zeznanie dotyczące wysokości osiągniętego przez danego podatnika dochodu
  • PIT-38      - zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym,
  • PIT-39      - to formularz dotyczący przychodów, które dany podatnik      osiągnął z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych      (tych, które zostały nabyte lub wybudowane po dniu 31.12.2008 r.)
  • PIT-4R      - formularz, na którym zostaje złożona deklaracja roczna, dotycząca      pobranych zaliczek na podatek dochodowy
  • PIT-8AR      - na tym formularzu składana jest deklaracja roczna dotycząca      zryczałtowanego podatku dochodowego
  • PIT-8C -      na tym druku składana jest informacja o niektórych dochodach pochodzących      z kapitałów pieniężnych
  • PIT-11 -      tutaj pojawić się powinna informacja o dochodach i zaliczkach, które      zostały pobrane na podatek dochodowy

Jak wygląda rozliczenie przez system e-PIT?

Zeznanie podatkowe wypełniane automatycznie. Nasza rola może się ograniczać do sprawdzenia poprawności danych i ich ewentualnego poprawienia.
Podatnik ma więc możliwość:

·         uzupełnienia swojego zeznania:

przede wszystkim możemy rozliczyć ulgi. Krajowa Administracja Skarbowa nie ma wiedzy na temat, czy na przykład nie chcemy w tym roku skorzystać z ulgi na internet. Analogicznie, KAS nie wie też na jaki cel chcemy przekazać swój 1% podatku. Uzupełnienie może więc polegać na uzupełnieniu tych informacji, edytowaniu kosztów i przychodów, dodaniu ulg, odliczeniu darowizn, kosztów rehabilitacyjnych itp. Należy sprawdzić też, czy nasze dane są prawidłowe i ewentualnie je edytować.

·         odrzucenia zeznania:

jeżeli w naszym zeznaniu pojawiły się błędy, których nie jesteśmy w stanie poprawić (ponieważ system nam na to nie pozwala) należy odrzucić zeznanie i dokonać tradycyjnego rozliczenia

·         nie podejmować żadnych czynności:

w przypadku gdy podatnik nie zaakceptuje, ale też go nie odrzuci przed terminem końcowym wyznaczonym na rozliczenie, zostanie ono automatycznie uznane za zaakceptowane.

Należy więc pamiętać, że czas na wykonanie tych czynności został wyznaczony do 30 kwietnia.

Jakie kroki wykonać po sprawdzeniu naszego rozliczenia?

Nie musimy już nic robić. Nie ma potrzeby drukowania zeznania podatkowego i zanoszenia go do właściwego urzędu skarbowego. Ponadto, system e-PIT nie wymaga posiadania specjalnego oprogramowania. Jest to ogromne ułatwienie, które pozwoli nam zaoszczędzić czas.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje