niedziela, 12 maja 2024 11:00

Wielka ewakuacja i ratowanie topielca. Małopolscy strażacy i policjanci ćwiczyli w lesie i na stawach

Autor Marzena Gitler
Wielka ewakuacja i ratowanie topielca. Małopolscy strażacy i policjanci ćwiczyli w lesie i na stawach

25 kwietnia br. w Książu Wielkim, na terenie na terenie przyległym do Zamku Mirów odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „LAS-POŻAR”. Mundurowi gasili symulowany pożar, pomagali poszkodowanym harcerzom oraz poszukiwali osoby, która wypadła z łodzi na stawie.

We wspólnych działaniach wzięły udział dwadzieścia trzy zastępy straży pożarnej, zarówno zawodowych jak i ochotników, ratownicy medyczni, służba leśna oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Miechowie. Ćwiczeniom przyglądali się przedstawiciele władz samorządowych ze starostą Jackiem Kobyłką na czele,. Nie zabrakło również przedstawicieli Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Scenariusz ćwiczeń obejmował dwa epizody. Pierwszy z nich zakładał pożar lasu, w którym znajdował się obóz drużyny harcerskiej z pobliskiej szkoły, który natychmiast musiał zostać ewakuowany.

Podczas tej akcji dwie osoby uległy poparzeniu, a jeden z druhów, w wyniku napadu paniki, zaczął zachowywać się agresywnie w stosunku do interweniujących służb i musiał zostać obezwładniony przez policjantów. Zadaniem strażaków było dostarczania wody na dużą odległość, w trudno dostępny teren. Skorzystano przy tym z położonych w pobliżu stawów.

W tym samym czasie na terenie pobliskich stawów hodowlanych z łodzi wypadł mężczyzna, który nie wypłynął na powierzchnię wody. W tej akcji wzięła udział Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego.

Ćwiczenia pozwoliły na sprawdzenie koordynacji działań ma dużym obszarze oraz przećwiczeniu w praktyce schematów działań gaśniczych, ratowniczych oraz organizacji łączności. Celem ćwiczeń było min. doskonalenie umiejętności dowodzenia, a także zasad współdziałania między różnymi służbami podczas organizowania i prowadzenia akcji ratowniczej.

W ćwiczeniach brały udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej z całej Małopolski: KP PSP i JRG Miechów, Kompania gaśnicza „SMOK I” (JRG Myślenice, JRG Bochnia, JRG Proszowice, JRG Skawina, JRG 3 Kraków, JRG 7 Kraków, JRG Andrychów, JRG Oświęcim, JRG5 Kraków, JRG Chrzanów, JRG Wieliczka i JRG 4 Kraków, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego (JRG 4 Kraków, JRG Nowy Targ), Pluton ratowniczo-gaśniczy „Miechów” (JRG Olkusz) oraz zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych: Powiatowy pluton zaopatrzenia wodnego „Akwen Miechów” (OSP Tczyca, OSP Uniejów-Kolonia, OSP Wysocice, OSP Gołcza), - OSP Książ Wielki i OSP Moczydło. W akcję zaangażowana zostali policjanci z KPP w Miechowie, załogi Pogotowia oraz pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Nadleśnictwa Miechów

Kierownikiem ćwiczeń, które były oceniane przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie był Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie mł. bryg. Michał Burzyński, który podczas podsumowania ćwiczeń podziękował obserwatorom: staroście powiatowemu Jackowi Kobyłce, zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Książ Wielki Grzegorzowi Janusowi, dyrektorowi Zespołu Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych w Książu Wielkim Markowi Płonczyńskiemu oraz zaangażowanych w ćwiczenia uczniom, którzy wystąpili w roli pozorantów. Placówka udostępniła również swoje pomieszczenia na zorganizowanie posiłku.

Mł. bryg. Michał Burzyński szczególne podziękowania skierował do przedstawicieli Nadleśnictwa Miechów, którzy nie tylko wspierali działania swoją wiedzą, ale również zorganizowali posiłek dla wszystkich uczestników.

Inf. KP PSP Miechów i KPP Miechów

Zdjęcia dzięki uprzejmości: Fire Rescue Photo - Kamil Kobylarczyk @fire_rescue_photo

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka