środa, 5 lutego 2020 09:34

Myślenice: Nowi strażnicy złożyli ślubowanie

Autor Manuel Langer
Myślenice: Nowi strażnicy złożyli ślubowanie

We wtorek 4 lutego w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Myślenicach odbyła się uroczystość ślubowania nowych strażników miejskich, młodszego strażnika Doroty Kazimierczak i aplikanta Oskara Matogi.

„Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby” - takie słowa przysięgi wypowiedzieli dzisiaj nowi strażnicy. Po ślubowaniu burmistrz Jarosław Szlachetka zaakcentował służebną rolę strażników miejskich wobec państwa i wspólnoty lokalnej oraz ich niebagatelną rolę w pracy na rzecz ochrony porządku publicznego również tego związanego z ochroną środowiska. Jak podkreślał Komendant Straży Miejskiej Tomasz Burkat - Strażnik miejski to nie łatwy zawód, naznaczony poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi. Tym bardziej liczymy, że przy wsparciu starszych kolegów, Wasza praca będzie dostrzegana i doceniana przez mieszkańców, którym tym ślubowaniem pragniecie służyć. Kierownik Andrzej Kobiałka w imieniu wszystkich koleżanek i kolegów życzył nowym funkcjonariuszom spokojnej służby, wiele satysfakcji z pełnionych obowiązków. W uroczystości wziął też udział wiceburmistrz Mateusz Suder oraz sekretarz gminy Robert Pitala.

Info/foto: UMM

Myślenice - najnowsze informacje