środa, 11 maja 2022 10:53

Myślenice. Powstanie nowe boisko przy ZPO w Głogoczowie

Autor Marzena Gitler
Myślenice. Powstanie nowe boisko przy ZPO w Głogoczowie

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka w obecności uczniów, grona pedagogicznego i dyrekcji Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie oraz przedstawicieli społeczności tej miejscowości w osobach radnych Rady Miasta, Rady Powiatu i Sołtysa, podpisał umowę z wykonawcą budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z placem zabaw, siłownią plenerową oraz architekturą towarzyszącą.

Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "GAWLIK" Paweł Gawlik ze Skidzynia. Całkowity koszt robót wyniesie 1 885 093,30 zł, a ich zakończenie ma zostać wykonane w terminie do 23 grudnia.

- To ważny dzień dla całej społeczności Głogoczowa i cieszę się, że mogłem podpisać umowę na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w nowoczesny plac zabaw, miasteczko rowerowe, siłownię plenerową oraz strefę wolnego czasu dla wszystkich mieszkańców. Już niebawem ciężki sprzęt wjedzie na plac budowy i wierzę, że gruntowna rewitalizacja przyszkolnego terenu będzie służyć wielu pokoleniom Głogoczowian. Niebagatelna kwota blisko 2 milionów złotych przeznaczona na tę inwestycję została przez Gminę Myślenice pozyskana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Za te środki jeszcze raz dziękuję Rządowi Premiera Mateusza Morawieckiego. Część inwestycji pokryją również środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”, słowa podziękowania kieruję do Zarządu Województwa i radnego Roberta Bylicy, który zabiega o środki dla naszego regionu. Pozyskane dofinansowanie to 148 680 zł – powiedział Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przyszkolnego wielofunkcyjnego boiska sportowego, obiektów małej architektury jako plac zabaw składający się z elementów i urządzeń placu zabaw. Inwestycja obejmuje również budowę siłowni plenerowej oraz obiektów małej architektury przeznaczenia ogólnego jak ławki, kosze, tablice regulaminowe, stojaki rowerowe.

Powstanie nowe boisko w Głogoczowie - graf. UMiG Myślenice

Boisko wielofunkcyjne posiadać będzie wymiary 17x32m o powierzchni 544m2. Z uwagi na konfigurację terenu przewiduje się budowę murów oporowych oraz zewnętrznej infrastruktury technicznej (schody terenowe, dojścia i dojazdy). Całość placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego zostanie wykonana w technologii poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej. Łączna powierzchnia placu zabaw wynosić będzie 415 m2. Plac zabaw zostanie wyposażony w obiekty małej architektury a boisko w sprzęt sportowy służący do gry w koszykówkę, piłkę nożną, siatkówkę oraz tenisa ziemnego. W ramach inwestycji zostanie wykonane także ogrodzenie boiska piłkochwytami.

Myślenice - najnowsze informacje