wtorek, 15 września 2020 10:53

Myślenice. Pracowite wakacje straży miejskiej

Autor Wiktoria Mitura
Myślenice. Pracowite wakacje straży miejskiej

Tereny rekreacyjne Zarabia, ale również osiedlowe place zabaw, rejony szkół i przedszkoli, przyszkolne boiska sportowe, kąpieliska oraz miejsca gromadzenia się młodzieży, turystów i wczasowiczów – to miejsca, do których podczas tegorocznych wakacji strażnicy zaglądali niezwykle często.

W trakcie patrolowania tych miejsc od czerwca do końca sierpnia strażnicy interweniowali 965 razy, zwłaszcza w miejscach gdzie najchętniej nasi mieszkańcy i goście spędzają swój czas wolny. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, porządkowi i spokojowi publicznemu, spożywaniu alkoholu w miejscach zabronionych, wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, czy też utrzymaniu czystości i porządku z naruszeniem ustawy o odpadach i prawa ochrony środowiska.

Strażnicy doraźnie kontrolowali też rejony osiedlowych i wiejskich punktów sprzedaży alkoholu oraz miejsc gromadzenia się młodzieży. Łącznie dokonano 27 interwencji w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Strażników miejskich można było również spotkać w patrolu rowerowym w parku miejskim w rejonie plaży trawiastej, czy na ścieżkach rowerowych. Funkcjonariusze pojawiali się tam, zwłaszcza w weekendy, aby zadbać o bezpieczeństwo plażowiczów oraz o ład i porządek popularnego wśród myśleniczan Zarabia.

Najczęściej, bo 759 razy funkcjonariusze byli zmuszeni reagować wobec kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego. Mundurowi byli również zmuszeni interweniować wobec osób, które swoim zachowaniem zakłócały porządek i spokój publiczny. 130 mandatów oraz 4 skierowane wnioski do sądu to efekt braku tolerancji wobec tych naruszeń prawa, które stanowiły najczęściej zgłaszaną uciążliwość naszych mieszkańców, godząc w ład oraz porządek publiczny.

Uwadze Straży Miejskiej nie mogły umknąć interwencje związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, wynikające z ustawy o ochronie środowiska. W tym zakresie przeprowadzono 22 kontrole, nakładając grzywny na łączną kwotę 900 zł i kierując m.in. dwie sprawy do sądu. Podjęto także 17 interwencji wobec właścicieli psów nie zachowujących właściwych środków ostrożności przy ich trzymaniu, bądź wyprowadzających ich na tereny publiczne bez nadzoru. Czterech opiekunów psów zostało ukaranych mandatami karnymi.

Ponadto 15 mandatów karnych otrzymały osoby, które zostały przyłapane na wykroczeniach przeciwko urządzeniom użytku publicznego. Strażnicy miejscy w czasie wakacji prowadzili również zajęcia profilaktyczne w dyżurujących świetlicach oraz miejscach, gdzie odbywały się półkolonie letnie w ramach tzw. „Bezpiecznych wakacji”.

- Nadal nie będziemy ustawać w staraniach, aby skutecznie reagować na czyny szczególnie uciążliwe dla naszych mieszkańców oraz te, które mogą budzić strach w miejscu zamieszkania. Nasze działania będziemy również poddawać dalszej analizie, aby doskonalić naszą służbę szczególnie na rzecz tych, którym ślubowaliśmy służyć  - podsumowuje Tomasz Burkat, komendant Straży Miejskiej w Myślenicach.

Myślenice - najnowsze informacje