środa, 8 czerwca 2022 13:29

Na czym polega transport chłodniczy?

Autor Artykuł sponsorowany
Na czym polega transport chłodniczy?

W tego typu transporcie przeważają artykuły pierwszej potrzeby czyli medykamenty i artykuły spożywcze. Taki przewóz jest bardzo istotny do zaspokojenia potrzeb klientów i prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Jak można zaobserwować z roku na rok zwiększą się zapotrzebowanie na transport chłodniczy. Z powodu konieczności zapewnienia odpowiednich warunków do przewozu taki transport wymaga ostrożności. Dotyczy to etapu planowanie przewozu jak i podczas jego trwania. Wszelkie opóźnienia i awarie mogą negatywnie odbić się na transportowanym towarze. Poniżej ważne informacje na temat transportu chłodniczego.

Co to, jest transport chłodniczy?

Jest to transport produktów, które wymagają przechowywania w kontrolowanych warunkach, z zachowaniem niskiej temperatury i określonej wilgotności powietrza. Taki transport jest regulowany odrębnymi przepisami prawnymi i wykonywany jest przez specjalistyczne pojazdy. Należy zapewnić odpowiednią temperaturę do danego produktu i przewozić w jednej chłodni tylko takie artykuły, które nie wchodzą z sobą w reakcje.

Jakie pojazdy wykorzystuje się w transporcie chłodniczym?

W celu uzyskania większej efektywności transportu chłodniczego, dostępne rozwiązania warto dopasować do potrzeb związanych z konkretnymi zleceniami: długości trasy, liczby, rodzaju i wymagań poszczególnych artykułów. Można wyróżnić:

izotermy – są stosowane na niedalekich trasach. Te pojazdy nie posiadają urządzenia chłodzącego. Cała pakowna skrzynia wykonana jest z materiałów, które zapobiegają wymianie ciepła pomiędzy środkiem skrzyni, a zewnętrznym środowiskiem.

chłodnie z grodzą – pozwalają na podział skrzyni ładownej na strefy o różnych temperaturach. Pozwala to na transport kilku rodzajów towarów wymagających różnej temperatury.

chłodnie typu dopplestock – te pojazdy wyposażone są w regulowana podłogę. Dopasowuje się do wielkości towarów i tworzy dwa poziomy, dzięki czemu powiększa się ładowność.

W większości krajów pojazdy z chłodnią muszą być wyposażone w termograf, dzięki któremu możemy sprawdzić temperaturę jaka panowała podczas całego przewozu.

Które towary są wrażliwe termicznie?

Towarów, które wymagają transportu w niskiej temperaturze jest naprawdę dużo. Transport chłodniczy tyczy się głównie artykułów spożywczych, ale również leków, które pod wpływem wysokiej temperatury nie nadają się do spożycia i stosowania. Do wrażliwych artykułów należy zaliczyć te wysoko mrożone, oraz ryby, mięso, owoce morza i nabiał. Transport chłodniczy to nie tylko artykuły spożywcze ale również rośliny ozdobne, kosmetyki i środki rolnicze. Specyficzny rodzajem transporty chłodniczego jest przewóz związany z branżą medyczną czyli transport kriogeniczny.

Znaczenie transportu chłodniczego.

Ilość oraz różnorodność artykułów, które trzeba przewozić w chłodni pokazuje, jak ważny jest w współczesnej gospodarce. Jest to niezbędny element w łańcuchu dostaw rolnikom, a gęsto zaludnionymi terenami miejskimi, poza tym wykorzystywany jest do zaopatrywania placówek medycznych i kosmetycznych. Niska odporność na wysoką temperaturę artykułów sprawia, że taki transport chłodniczy jest jedynym dopuszczalnym środkiem przewozu.

Jakie wyzwania mogą spotkać przewoźnika?

Specyfika przewozu towarów wrażliwych termicznie, konieczność zachowania odpowiedniej temperatury, wilgotności oraz dowiezienie towarów w podanym ściśle czasie, powoduje, że transport chłodniczy jest dużym wyzwaniem logistycznym w dodatku na każdym etapie realizacji zlecenia. Ważne jest dostosowanie odpowiedniej floty pojazdów. Aby firma mogła realizować z powodzeniem różne zlecenia powinna posiadać różnego rodzaju naczepy, które doskonale sprawdzą się na krótkich jak i długich dystansach. Ponadto warto wyposażyć firmę z pojazdy z wyżej wymienionymi naczepami, tak aby efektywnie wykorzystać miejsce i móc przewozić towary o zróżnicowanych wymaganiach termicznych. Ważne jest regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzeń chłodzących. Duże wyzwanie stanowi odpowiedni dobór trasy oraz godzin pracy kierowcy. Całość musi być tak ułożona, aby maksymalnie ograniczyć możliwość powstawania opóźnień. Opóźnienia są dotkliwe w szczególności w transporcie chłodniczym. Należy zachować czujność na każdym etapie realizacji zlecenia również podczas wyładunku i załadunku, gdyż mogą powstawać nieprzewidziane zmiany temperatur.

Normy prawne wykorzystujące transport chłodniczy.

Jednym z ważniejszych przepisów regulujących transport chłodniczy jest sporządzona 1970 roku Konwencja ATP. Jest to umowa o między narodowych przewozach produktów szybko psujących się artykułach spożywczych Obecnie konwencja została ratyfikowana przez 50 państw w tym przez Polskę. Przepisy umowy dotyczą dopuszczalnych warunków termicznych dla poszczególnych produktów, normy i sposoby kontroli i pomiarów urządzeń chłodniczych. Nawet w Europie powstały przepisy, które mają na celu zachowanie najwyższej jakości produktów i zapewnienie bezpieczeństwa przewozu artykułów wrażliwych termicznie. W Polsce obowiązuje również ustawa bezpieczeństwie żywności i żywienia. Określa ona normy, które obowiązują w przewozie produktów spożywczych

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje