czwartek, 11 sierpnia 2022 13:03

Na czym polegają rekrutacje stałe?

Autor Artykuł sponsorowany
Na czym polegają rekrutacje stałe?

Prężny rozwój oraz dynamiczne zmiany na rynku pracy wiążą się z ruchem pracowników i ich rotacją. Stwarza to zatem konieczność reagowania na te zmiany przez pracodawców, którym zależy na utrzymaniu wykwalifikowanej kadry. Jest to istotne dla sprawnego funkcjonowania firmy, poprawiania jej efektywności oraz konkurencyjności.

Czynnikiem odpowiadającym na wspomniane zapotrzebowanie może okazać się rekrutacja stała. Jest to proces polegający na dostarczaniu kandydatów spełniających określone kryteria i najczęściej realizowany jest przez zewnętrzne agencje pracy. Pozwala to odciążyć wewnętrzne działy HR, bądź też w dużej mierze zastąpić ich działania. Rekrutacja stała jest odpowiednim narzędziem dla pracodawców potrzebujących ciągłego procesu rekrutacyjnego, który wnikać może z rotacji pracowników czy też stałej potrzeby zatrudniania nowych.

Metody wykorzystywane w rekrutacjach stałych

Rekrutacje stałe często wykorzystywane są w trakcie poszukiwania specjalistów o konkretnych umiejętnościach, cechach lub doświadczeniu, w związku z czym wymagany jest zaplanowany i skrupulatny proces rekrutacyjny. Zapewniają go agencje pracy, oferując profesjonalne wsparcie oraz znajomość sprawdzonych technik rekrutacyjnych, dzięki czemu skracają czas poszukiwania kandydatów.

Przy rekrutacjach stałych wykorzystywane są konkretne metody, między innymi direct search, headhunting, scouting, networking czy market talent mapping. Direct search oraz headhunting polegają na bezpośrednim docieraniu do kandydatów o konkretnych kwalifikacjach i cechach poprzez między innymi media społecznościowe lub serwisy specjalizujące się w kontaktach zawodowo-biznesowych. Po odszukaniu osoby odpowiadającej profilowi poszukiwanego kandydata nawiązywany jest kontakt nawet w sytuacji, gdy osoba nie szuka obecnie zatrudnienia lub zmiany aktualnego miejsca pracy. Scouting oraz networking są z kolei typowymi działaniami „w terenie”. Polegają one na bezpośrednim kontakcie rekrutera z potencjalnym kandydatem w jego „naturalnym środowisku”, czyli przykładowo na eventach tematycznych bądź w obecnym miejscu pracy. Market talent mapping jest natomiast narzędziem służącym analizie obecnej sytuacji rynkowej pod kątem obecności potencjalnych kandydatów, również wśród konkurencyjnych firm.

Kiedy warto skorzystać z rekrutacji stałej?

Pracodawcy decydują się na skorzystanie z rekrutacji stałej w przypadku utrudnionego dotarcia do kandydatów o konkretnych kwalifikacjach bądź potrzeby pozyskania pracowników o konkretnych umiejętnościach w krótkim czasie. Rekrutacja stała dzięki stosowanym narzędziom pozwala również dotrzeć do kandydatów o wąskiej specjalizacji czy nieposzukujących zatrudnienia na dany moment. Jest to również proces pozwalający na dokładne poznanie potrzeb pracodawcy, dzięki czemu trafniej można określić profil poszukiwanego kandydata, a co za tym idzie sam proces rekrutacyjny będzie bardziej efektywny i zwiększy się powodzenie rekrutacji. (szczegóły znajdziesz tutaj: https://grupaprogres.pl/rekrutacje-stale/)

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje