czwartek, 19 maja 2022 09:13

Na jaką pracę można liczyć po zarządzaniu i inżynierii produkcji?

Autor Artykuł sponsorowany
Na jaką pracę można liczyć po zarządzaniu i inżynierii produkcji?

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku pracy sprawia, że uczelnie wprowadzają coraz nowsze kierunki odpowiadając na potrzeby młodych ludzi. Aby zyskać satysfakcjonujące zatrudnienie po kilku latach studiów, warto wybrać kierunek, który gwarantuje szeroki wachlarz wiedzy oraz możliwości. Jednym z nich jest Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Zarządzanie i inżynieria produkcji – kluczowe informacje

Kierunek pojawił się stosunkowo niedawno na liście dostępnych wariantów edukacji. Jest to kierunek menadżerski, który łączy wiedzę z zakresu prawa, organizacji produkcji i ekonomii, co pozwala na uzyskanie kwalifikacji technicznych niezbędnych w pracy każdego inżyniera mechanika. Studia obejmują dwa etapy. Pierwszy (studnia I stopnia), zakończony jest uzyskaniem tytułu inżyniera, trwa średnio 7 semestrów, czyli 3,5 roku. Drugim jest etap studiów II stopnia, po którym uzyskuje się tytuł magistra. Nauka trwa w tym przypadku około 3 semestry, czyli 1,5 roku.

Zarządzanie i inżynieria produkcji – perspektywa zatrudnienia

Zarządzanie i inżynieria produkcji to ciekawy kierunek, który wiąże się z wieloma możliwościami zatrudnienia. Po ukończeniu studiów można zostać inżynierem ds. zapewnienia jakości, który zajmuje się zarządzaniem jakością wytwarzanego produktu oraz produkcją w celu zminimalizowania strat. Odpowiada również za kontrolę pracy maszyn i urządzeń. Kolejną propozycją jest inżynier zarządzania produkcją. Kompetentny specjalista na tym stanowisku gwarantuje jak najbardziej optymalną pracę i produkcję, zwiększając wydajność, a tym samym dochody przedsiębiorstwa. Dodatkowo absolwent studiów dysponuje wiedzą i umiejętnościami zarządzania, które wpływają na przestrzeganie obowiązujących norm ochrony środowiska.

Specjalista ds planowania i sterowania produkcją ma podobne zadania jak inżynier zarządzania produkcją, ale dodatkowo zajmuje się planowaniem produkcji od początku do końca procesu. Stanowisko wiąże się z dużą odpowiedzialnością, która ma jednak bezpośrednie przełożenie w odpowiednio wysokich zarobkach. Pracownik instytucji administracyjnych – ze względu na dobrą znajomość prawa i przepisów odnoszących się do produkcji i prowadzenia przedsiębiorstwa, może zatrudnić się w urzędach państwowych, które zajmują się doradztwem lub monitorowaniem pracy właścicieli przedsiębiorstw. Pracownik ośrodków naukowo – badawczych to kolejna propozycja zatrudnienia dla absolwentów.

Po ukończeniu studiów II stopnia przed absolwentem otwiera się możliwość pozostania na uczelni macierzystej, aby prowadzić badania naukowe. Podobne zadania można realizować dla pozostałych instytucji naukowo-badawczych. Tak ścieżka rozwoju przewidziana jest dla najbardziej ambitnych studentów, którzy pragną się rozwijać w obszarze naukowym. Ostatnią propozycją jest pracownik firm doradczych z zakresu inżynierii produkcji, który zajmuje się doradzaniem i wsparciem przedsiębiorstw w celu zoptymalizowania zachodzących tam procesów produkcyjnych z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego.

Więcej informacji na temat zarządzania i inżynierii produkcji znajdziesz na stronie https://www.ssw-sopot.pl/zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji/

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje