poniedziałek, 7 grudnia 2020 15:01

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny nie funkcjonuje, ale jego koniec nie jest przesądzony? Starosta odpowiada

Autor Wiktoria Mitura
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny nie funkcjonuje, ale jego koniec nie jest przesądzony? Starosta odpowiada

Przyszłość Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego nie jest jeszcze przesądzona. Tego, nasza redakcja dowiedziała się od Grzegorza Pióro. – Na chwilę obecną Oddział Obserwacyjno-Zakaźny jest „tymczasowo zawieszony” i nie podjęto w stosunku do niego żadnych ostatecznych decyzji – podkreślił starosta.

W połowie listopada pisaliśmy na temat Planu Naprawczego, który zakłada likwidację Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego. O tym, poinformowała organizacja KPR Razem. Grupa opublikowała dokument, z którego wynikało, że na mocy planu naprawczego Oddział Obserwacyjno – Zakaźny zostaje zlikwidowany.

Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj:

Proszowice. To koniec oddziału zakaźnego! Tak twierdzą radni z KPR Razem
Plan naprawczy Szpitala Powiatowego w Proszowicach zakłada likwidację Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego – tak uważa organizacja KPR Razem. Na ostatniej Sesji Rady Powiatu przegłosowano uchwałę dotyczącą zatwierdzenia planu. Czy to świadczy o likwidacji oddziału? Plan naprawczy został przyjęty na Sesj…

Postanowiliśmy się skontaktować w tej sprawie ze Starostą Powiatu Proszowickiego. Co on na to?

Plan Naprawczy Szpitala Powiatowego w Proszowicach wprowadza zmiany w funkcjonowaniu, organizacji oraz w zakresie świadczonych usług. Wdrążenie go w życie wraz z aktualizacją ma pozwolić na przyrost dochodów przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Tak czytamy w piśmie od starosty proszowickiego.

Plan Naprawczy zawiera koniecznie do podjęcia działania. Zatem, jakie są powody zamknięcia Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego według starosty?

  • konieczność czasowego zaprzestania działalności Oddziału Obserwacyjno-Zakaźny od 1 lipca 2020 roku z powodu trudności w zapewnieniu obsady dyżurowej lekarzy i pielęgniarek (m.in. dwóch z trzech lekarzy zrezygnowało z pracy
    zaś Ordynator przebywał na długotrwałym zwolnieniu chorobowym),
  • brak chęci podjęcia współpracy przez odchodzących lekarzy w zaproponowanej nowej formie działalności oddziału jako pododdziału Oddziału wewnętrznego,
  • negatywne zakończone kolejne rozmowy Ordynatora Oddziału z lekarzami, którzy zrezygnowali z pracy,
  • brak dostosowania oddziału do wymogów prawnych,
  • brak możliwości pozyskania specjalistów w tej dziedzinie w obecnym czasie.

"Jednym z założeń jest zamknięcie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego” – potwierdził Grzegorz Pióro. "Podkreślić należy, że wprowadzenie wyżej wskazanego zadania do aktualizacji Planu Naprawczego nie powoduje z automatu zamknięcia Oddziału"- napisał.

Grzegorz Pióro w piśmie podkreślał, że jeśli będzie to konieczne to kwestie zamknięcia Oddziału będą poruszane na Radzie Społecznej, a ostatecznie potwierdzone przez Radę Powiatu Proszowickiego.

Warto również dodać, że „Oddział Covidowy” pełni jednocześnie funkcję Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego”.

Starosta poinformował nas również, że na temat przyszłości Oddziału, będą prowadzone rozmowy z wojewodą małopolskim oraz z NFZ.

Proszowice - najnowsze informacje