środa, 1 czerwca 2022 09:06

Oświęcim. Modernizują dwie drogi w mieście

Autor Norbert Kwiatkowski
Oświęcim. Modernizują dwie drogi w mieście

W mieście Oświęcim trwają pracę przy modernizacji ulicy Pod Borem i ulicy Koszykowej. Podmioty odpowiedzialne przygotowały się do tych inwestycji wykonując wcześniej dokumentacje techniczne, jednocześnie konsultując ich zakres z Radami Osiedli Pod Borem oraz Dwory-Kruki.

Przebudowa ulicy pod Borem obejmuje odcinek o długości około 710 metrów. Przy niej znajdują się domy oraz zabudowa usługowa. Nie ma jednak chodników, brakuje też kompleksowej kanalizacji deszczowej. Ulica jest tylko częściowo oświetlona. Zakres prac polega między innymi na poszerzeniu drogi, budowie chodnika, zjazdów, kanalizacji deszczowej oraz przebudowie sieci ciepłowniczej, wodociągowej i elektroenergetycznej. Zaplanowane też nową zieleń.

Ulica Pod Borem łączy się z drogą krajową 44 oraz stanowi dojazd z drogi powiatowej do drogi gminnej, obsługującej tereny strefy gospodarczej. Inwestycja ma kosztować niemal 4,4 mln zł, a zakończy się wiosną przyszłego roku.
Ulica Koszykowa w Dworach, która stanowi połączenie ul. Zwycięstwa z obwodnicą północną jest modernizowana na 470 – metrowym odcinku. Ponadto zostanie wykonana 240-metrowa boczna część tej drogi. Wybudowane zostaną pobocza, przebudowane będą skrzyżowania, zjazdy do posesji, oświetlenie uliczne oraz sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Będą też nowe nasadzenia. Droga zostanie odwodniona. Ten zakres prac będzie kosztował ponad 2,95 mln zł.

Inwestycja jest realizowana w cyklu dwuletnim, a jej efekty będą widoczne wiosną 2023 roku. Obie drogi są modernizowane z wykorzystaniem pieniędzy z funduszy rządowych.

Źródło oraz foto: Miasto Oświęcim

Małopolska - najnowsze informacje