piątek, 26 czerwca 2020 13:24

Oświęcim. Szpital pozostaje w dobrej kondycji finansowej

Autor Głos 24
Oświęcim. Szpital pozostaje w dobrej kondycji finansowej

Rada Powiatu w Oświęcimiu jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za zeszły rok i pozytywnie oceniła sytuację ekonomiczno-finansową placówki. Szpital Powiatowy w Oświęcimiu zamknął zeszły rok na plusie.

Sytuację ZOZ w Oświęcimiu przybliżył na sesji dyrektor szpitala.

Szpital Powiatowy zamknął zeszły rok, co jest chyba największym sukcesem, zyskiem. Trzeba sobie uświadomić, że szpital nie jest jednostką, która ma w statucie osiąganie zysków, lecz zrównoważenie bilansowe – podkreślił dyrektor Edward Piechulek.

Pierwotne plany zakładały, że szpital zamknie 2019 r. z kilkumilionową stratą. Na szczęście stało się inaczej i ostatecznie placówka zamknęła zeszły rok na plusie. Dodatni wynik finansowy (blisko 85 tys. zł) udało się osiągnąć m.in. dzięki dodatkowym dochodom z tytułu nadwykonań i zwiększaniu kontraktów.

W zeszłym roku ZOZ wydał na inwestycje ponad 7 mln zł.  Między innymi ocieplono budynki nr 3 i 4, zmodernizowano szpitalną kotłownię, przebudowano szpitalną aptekę i pomieszczenia dla potrzeb oddziałów wewnętrznych, zbudowano, m.in. dzięki 150-tysięcznej dotacji Powiatu Oświęcimskiego, stację transformatorową. W sumie Powiat na wydatki inwestycyjne dla szpitala przeznaczył w ubiegłym roku blisko 200 tys. zł.

W ramach umów zawartych z Powiatem Oświęcimskim, szpital realizował program zdrowotne w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, na które wydatkowano środki w wysokości 50 tys. zł, otrzymane od organu założycielskiego.

W tym roku, z myślą o skutecznej walce z pandemią koronawirusa, w marcu br. Zarząd Powiatu zdecydował o przeznaczeniu dodatkowych 180 tys. zł na zakup respiratorów i środków ochrony dla powiatowej placówki.

W tegorocznym budżecie Powiat Oświęcimski przeznaczył 2 mln zł na budowę przewiązek, które pomogą w skomunikowaniu poszczególnych budynków lecznicy poprzez budowę przewiązek. Ponad 400 tys. zł przekazał  na przebudowę lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a blisko 200 tys. zł na wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej.

Ponadto Powiat przeznaczył 400 tys. zł na przygotowanie miejsc kwarantanny na terenie szpitala.

Samorząd powiatowy jest zaangażowany w finansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez szpital w Oświęcimiu. Na ten ważny społecznie cel przeznaczono 180 tys. zł.

Dzięki determinacji i zaangażowaniu Zarządu Powiatu, w przyszłym roku na terenie placówki zostanie otwarta nowoczesna stacja dializ wraz poradnią nefrologiczną.

W związku z pandemią koronawirusa, szpital w Oświęcimiu otrzymał w czerwcu 2,3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na zakup dwóch karetek, sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej.

Źródło: powiat.oswiecim.pl

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje