wtorek, 15 lutego 2022 08:29

Podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach w świetle BDO i Pomoc De Minimis

Autor Artykuł sponsorowany
Podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach w świetle BDO i Pomoc De Minimis

Podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach takie jak, sklepy internetowe, lokale gastronomiczne wydające posiłki na wynos lub oferujące dostawę, zakłady produkcyjne wysyłające swoje towary, w świetle przepisów są wprowadzającymi produkty w opakowaniach na teren naszego kraju. W takim przypadku przedsiębiorstwa wprowadzające produkty w opakowaniach powinny uzyskać wpis do BDO.

Skrót BDO to dokładnie Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Elektroniczny system BDO został uruchomiony w 2018 roku i służy do gromadzenia informacji o podmiotach wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarującymi odpadami. System pomaga w realizacji obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych nałożonych na przedsiębiorców.

Wszystkie podmioty wpisane do bazy są zobowiązane do składania corocznych sprawozdań z zakresu prowadzonej działalności związanej z gospodarowaniem odpadami. Sprawozdanie BDOtrzeba składać do 15 marca każdego roku. W przypadku firm wprowadzających produkty w opakowaniach mają one obowiązek wykazać w sprawozdaniu masę wprowadzonych opakowań oraz rodzaj opakowania, które zostało wprowadzone wraz z produktem na rynek polski, w danym roku kalendarzowym. Na podstawie tych danych konieczne jest również wyliczenie opłaty produktowej i opłaty na kampanie edukacyjne. Wyliczone opłaty należy uiścić na konto Urzędu Marszałkowskiego właściwego dla siedziby przedsiębiorcy.

W przypadku ww. opłat niektóre przedsiębiorstwa mogą liczyć na pomoc ze strony państwa w postaci pomocy publicznej. Mowa tu dokładnie o pomocy de minimis, która obejmuje głównie środki z dotacji unijnych i mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy spełniający określone wymagania. O pomoc de minimis BDOmogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

W przypadku firm wprowadzających produkty w opakowaniach wyróżniamy dwie formy pomocy de minimis:

- zniesienie opłaty produktowej,

- zniesienie opłaty na kampanie edukacyjne,

Aby uzyskać taką, pomoc muszą być spełnione trzy warunki:

- masa wprowadzonych opakowań w danym roku nie może przekroczyć jeden tony

- łączna kwota uzyskanej pomocy de minimis przez dane przedsiębiorstwo w poprzednich 3 latach nie może przekroczyć 200 tys. euro

- wniosek o pomoc de minimis musi byś złożony do 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy wniosek

Warto podkreślić, że ubiegając się o pomoc de minimis, nie można zapomnieć o wyliczeniu środków na kampanie edukacyjne - 2% ceny netto wprowadzonych opakowań w roku poprzedzającym rok rozliczeniowy.

W przypadku problemów z obsługą systemu BDO lub trudności z wypełnieniem wniosku o pomoc de minimis można skorzystać ze wsparcia firm zewnętrznych jak np. BIONES.PL, która specjalizujące się w zagadnieniach związanych z BDO i pomaga w uzyskaniu pomocy de minimis dla firm.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje