sobota, 16 marca 2019 12:48

Powiat Nowotarski: 10 praw jazdy zatrzymanych

Autor Mateusz Łysik
Powiat Nowotarski: 10 praw jazdy zatrzymanych

Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Sytuacja na drodze zmienia się dynamicznie, w każdej chwili mogą wystąpić okoliczności, w których konieczna jest natychmiastowa reakcja. Nadmierna prędkość staje się wtedy czynnikiem, który powoduje utratę kontroli nad pojazdem, co może skończyć się tragicznie.

Tylko od początku 2019 roku na drogach powiatu nowotarskiego funkcjonariusze ujawnili 1 212 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym policjanci zatrzymali 10 praw jazdy. W tym przypadku mandat karny wynosi od 400 do 500 złotych i przypisanych zostaje 10 punktów karnych. Jeżeli sprawca skorzysta z prawa odmowy przyjęcia mandatu, sprawa trafia do sądu. Zatrzymany przez policjantów dokument przekazany jest właściwemu staroście, który wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

Jeżeli dana osoba będzie kierowała pojazdem pomimo wydania decyzji administracyjnej, okres administracyjnego zatrzymania prawa jazdy zostaje wydłużony do 6 miesięcy. Jest to maksymalny okres na jaki starosta może zatrzymać prawo jazdy. Po upływie wskazanych terminów, kierowca będzie mógł odebrać dokument w wydziale komunikacji. Natomiast, jeżeli dana osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w okresie zatrzymania prawa jazdy na czas 6 miesięcy, starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. W związku z tym, aby ponownie uzyskać uprawnienia do kierowania należy spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom, które po raz pierwszy ubiegają się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami.

Źródło: Policja Nowy Targ

Podhale - najnowsze informacje