wtorek, 6 kwietnia 2021 06:28

Prawie 4,8 mln zł dla Suchej Beskidzkiej. Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Autor Mirosław Haładyj
Prawie 4,8 mln zł dla Suchej Beskidzkiej. Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Prawie 4,8 mln zł pozyskała Gmina Sucha Beskidzka z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Cała kwota zostanie przeznaczona na kontynuację prac renowacyjnych i modernizacyjnych na terenie zespołu zamkowo-parkowego.

Należy podkreślić, że Burmistrz Miasta Stanisław Lichosyt wnioskując o dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich wystąpił właśnie o środki w wysokości niemal 4,8 mln zł. Gmina uzyskała zatem maksymalną kwotę jaką mogła pozyskać z tego funduszu. Zgodnie z regulaminem, podstawą wyliczenia wysokości wsparcia były poniesione przez samorząd wydatki na inwestycje w latach 2016-2020. Dofinansowanie z programu wyniosło 40 proc. średniorocznej wartości tych wydatków.

Nakłady majątkowe, jak inaczej nazywa się wydatki inwestycyjne, od kilku lat są w Suchej Beskidzkiej na rekordowo wysokim poziomie. To efekt licznych inwestycji w infrastrukturę drogową, poprawiającą stan środowiska naturalnego (rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wymiana nieekologicznych źródeł ciepła), ale przede wszystkim rewitalizacja renesansowego zamku nazywanego Małym Wawelem oraz budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy’ego Wildera.

Przyznane Gminie Sucha Beskidzka środki zostaną wydane na kontynuowanie prac na terenie zespołu zamkowo-parkowego. Wysokiej klasy zabytek, który jest jedną z wizytówek miasta wymaga przeprowadzenia jeszcze szeregu prac. Burmistrz Miasta zlecił już opracowanie projektu centralnego ogrzewania zamku, gdyż obecnie jego pomieszczenia posiadają lokalne źródła ciepła. Najczęściej jest to ogrzewanie elektryczne, które jest obecnie jednym z najdroższych. Część środków z pozyskanych przez Gminę środków zostanie wykorzystana właśnie na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

Dotacja umożliwi także adaptację kolejnych pomieszczeń na cele muzealne i oświatowe. W południowo-zachodnim skrzydle znajdzie się sala audiowizualna, w której możliwe będzie organizowanie zajęć i warsztatów muzealnych, prelekcji oraz konferencji naukowych.

W złożonym przez Burmistrza Miasta wniosku ujęto również kontynuację prac modernizacyjnych przy zabytkowej oranżerii znajdującej się w parku zamkowym, aby mogła służyć mieszkańcom i turystom jako miejsce do spędzania wolnego czasu. W ostatnich latach dzięki dużym nakładom poniesionym ze środków własnych gminy oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego obiekt został między innymi zabezpieczony przed podmakaniem, a także wykonano na nim nowy dach. Przeprowadzenie tych robót pozwoliło uratować zabytek dla przyszłych pokoleń. W złożonym przez Burmistrza Miasta wniosku ujęto również remont „Domku Ogrodnika”, w którym mieści się ekspozycja etnograficzna Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej. W ramach inwestycji przewidziano wymianę pokrycia dachowego.

W obszernym wniosku Burmistrz wskazał także na konieczność zmodernizowania przyzamkowego parkingu. Inwestycja jest niezbędna, aby mieszkańcy i turyści odwiedzający zespół zamkowo-parkowy mogli w komfortowych warunkach pozostawić swoje samochody. Obecnie, a w szczególności po opadach deszczu, pomimo regularnego uzupełniania i wyrównywania nawierzchni parkingu korzystanie z niego bywa utrudnione.  Zakres prac jakie zostaną przeprowadzone dzięki środkom pozyskanym przez Burmistrza Miasta jest bardzo duży. Z uwagi na ich charakter oraz fakt, że inwestycje prowadzone będą na terenie objętym ścisłym nadzorem konserwatorskim muszą zostać poprzedzone konsultacjami i uzgodnieniami. W pierwszej kolejności konieczne jest opracowanie przez gminę programu konserwatorskiego, w których zostaną opisane wszystkie prace niezbędne do wykonania. Do ich realizacji będzie można przystąpić po zatwierdzeniu programu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przygotowywanie dokumentacji, uzgodnień i pozwoleń jest procesem czasochłonnym. Analiza wcześniej przeprowadzonych inwestycji pozwala stwierdzić, że prace budowlane będą mogły rozpocząć się najwcześniej w połowie 2022 roku.

Fot. i inf.: UM Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje