czwartek, 28 lipca 2022 15:26

Proszowice: Uczuleni na przemoc w rodzinie

Autor Tomasz Stępień
Proszowice: Uczuleni na przemoc w rodzinie

Takie akcje mają sens – twierdzą organizatorzy kampanii dotyczącej przemocy w rodzinie, a przeprowadzonej w Proszowicach. I maja na to dowody. – Po ostatniej kampanii do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły trzy anonimowe informacje o przypadkach stosowania przemocy w rodzinie. I wszystkie okazały się prawdziwe – dodają.

Realizując działania wynikające z zapisów Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026, w środę 27 lipca 2022 roku po raz kolejny na ulicach Miasta Proszowice oraz placu targowym przeprowadzono kampanię społeczną, pod hasłem "Widzę - Reaguję – Pomagam”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach przy współorganizacji z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Proszowicach i Komendą Powiatową Policji w Proszowicach oraz wspólnie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku, Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koszycach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koniuszy jak i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pałecznicy przy wsparciu Stowarzyszenia BARTOSZ.

PCPR w Proszowicach zaprosiło do wspólnego działania urzędy, instytucje i organizacje działające w powiecie proszowickim, a także osoby prywatne.

Akcja polegała na zwróceniu uwagi w szczególności na przemoc wobec dzieci. Kampania ma uczulić i skłonić do bezwzględnego reagowano na każdy sygnał świadczący o podejrzeniu doznawania przez dziecko krzywdy, w formie przemocy fizyczne, emocjonalnej, zaniedbywania, czy też wykorzystywania seksualnego.

Rozdano kilkaset ulotek zawierających informacje o instytucjach działających na terenie powiatu proszowickiego, do których można zwrócić się o pomoc i otrzymać bezpłatne wsparcie m.in. psychologiczne lub też wysłać nawet anonimowe zgłoszenie o podejrzeniu krzywdzenia dziecka.

– Pamiętajmy więc, że nie możemy biernie przyglądać się i czekać aż dziecko zgłosi się samo, np. do instytucji. Starajmy się dostrzec w jego zachowaniu, że coś się stało, zapytać, dociec jak jest? Przede wszystkim jednak nie wolno nam być biernymi na krzywdę dziecka nawet gdy szarpane jest przez własnego rodzica. Dziś nie są to czyny bezkarne i o tym też należy pamiętać – apelują organizatorzy proszowickiej kampanii.

Wszystkich, którzy chcą razem z nami działać na rzecz naszej społeczności lokalnej wolnej od przemocy zapraszamy do kontaktu. Przy akcjach potrzebni są wolontariusze, a być może to właśnie Ty dysponujesz umiejętnościami, dzięki którym będziemy mogli zrobić więcej. Jesteśmy otwarci na współpracę – zapraszamy!

O tym, że akcje mają sens, niech świadczy fakt, że po ostatniej kampanii przeprowadzonej przed Wielkanocą, do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach wpłynęły trzy anonimowe informacje o przypadkach stosowania przemocy w rodzinie. Po sprawdzeniu wszystkie okazały się prawdziwe i zajmuje się nimi Sąd Rodzinny.

O przypadkach przemocy można informować anonimowo pod całodobowym telefonem interwencyjnym PCPR w Proszowicach 604-931-160.

PCPR w Proszowicach, fot. Piotr Łakomski

Proszowice - najnowsze informacje

Rozrywka