czwartek, 4 lutego 2021 11:51

Rozbudowa sieci gazowej w gminie Mucharz. Zainteresowani, mogą się zgłaszać

Autor Wiktoria Mitura
Rozbudowa sieci gazowej w gminie Mucharz. Zainteresowani, mogą się zgłaszać

W najbliższych latach w gminie Mucharz nastąpi rozbudowa sieci gazowej. W pierwszej kolejności w rejonie Mucharza, Kozińca i Świnnej Poręby. To wszystko zależy jednak od mieszkańców wymienionych sołectw. Będą chętni?

Wójt gminy Mucharz planuje rozbudować sieć gazową. Warunkiem koniecznym jest zebranie chętnych. Na początku inwestycja dotyczyć będzie rejonów Mucharza, Kozińca i Świnnej Poręby.

Mieszkańcy zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej i korzystania z gazu ziemnego powinni złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej ponieważ przyłączenie obiektu do sieci gazowej odbywa się na wniosek mieszkańca.

Wypełnione wnioski można złożyć w Gazowni w Wadowicach (ul. Wenecja 3) lub zostawić w sekretariacie urzędu gminy. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić tylko i wyłącznie po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek mieszkańca. Na stronie internetowej PSG dostępne są wszystkie wzory wniosków oraz formularzy potrzebne do prawidłowego przyłączenia gazu.

Koszty przyłączenia sieci gazowej

Opłata za przyłączenie do sieci gazowej domu jedno-/dwurodzinnego wynosi: 2.497,64 zł brutto (przyłącze o długości do 15 m), które wykonywane jest zazwyczaj do linii ogrodzenia danego budynku lub ściany budynku. Płatne po wykonaniu przyłącza.

Poza tym, następnym kosztem, który musi ponieść mieszkaniec w celu przyłączenia się do sieci gazowej jest koszt związany z opracowaniem już we własnym zakresie projektu przyłącza (szacowana wartość ok. 1 500,00 zł) plus dodatkowo wykonanie instalacji od skrzynki przyłączeniowej (znajdującej się zazwyczaj w linii ogrodzenia) do budynku wraz z wewnętrzną instalacją.

Info i foto: UG Mucharz   foto: wikipedia

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje