piątek, 8 marca 2024 15:10

Spółka zatrudniała nielegalnie cudzoziemców. "Stwierdzono szereg nieprawidłowości"

Autor Katarzyna Jamróz
Spółka zatrudniała nielegalnie cudzoziemców. "Stwierdzono szereg nieprawidłowości"

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia w firmie świadczącej usługi logistyczne w stolicy Małopolski.

Kontrolą objęto prezes zarządu tej spółki, obywatelkę Ukrainy, oraz przeanalizowano akta osobowe 35 cudzoziemców pracujących dla tego podmiotu. Wśród pracowników było 15 obywateli Ukrainy, 10 Białorusinów, 5 Rosjan, 2 Mołdawian, 2 obywateli Tadżykistanu i obywatel Kazachstanu.

Kara grzywny

– W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono szereg nieprawidłowości wynikających z naruszenia przepisów art. 120 ust. 1, 6 oraz 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – przekazała w komunikacie Straż Graniczna.

Funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie podjęli czynności wyjaśniające, które zakończyły się sporządzeniem wniosku o ukaranie prezes zarządu kontrolowanej spółki. Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza wydał nakazowy wyrok uznający obywatelkę Ukrainy za winną popełnienia zarzucanych czynów. Nałożył na nią łączną karę grzywny w wysokości 10 000 zł, a także zobowiązał do pokrycia kosztów sądowych.

Fot. Karpacki Oddział Straży Granicznej

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka