wtorek, 2 czerwca 2020 13:06

Stalking - co to takiego i jak się przed nim bronić?

Autor Głos 24
Stalking - co to takiego i jak się przed nim bronić?

Z działaniami stalkera potencjalnie może spotkać się każdy. Niekiedy przyjmują one delikatną formę i od czasu do czasu uprzykrzają życie, jednak często się zdarza także, iż przez działania stalkera normalne, codzienne życie jest wręcz niemożliwe. Warto wiedzieć, że przepisy prawa umożliwiają skuteczną obronę przed uporczywym nękaniem. Na najważniejsze pytania odpowiada adwokat.

1.     Czym jest stalking?

2.     Czy nagrywanie rozmów bez zgody jest legalne?

3.     Jakie kary przewiduje prawo za uporczywe nękanie?

4.     Do kogo zgłosić się po pomoc?

Jeżeli ktoś z kręgu najbliższych lub osoba zupełnie Ci obca, dopuszcza się czynności, które w sposób znaczny naruszają Twoją prywatność, to możesz mieć do czynienia ze stalkingiem. Co to za zjawisko i jak się przed nim bronić? Adwokat w Łodzi odpowiada na nasze pytania.

Czym jest stalking?

Odpowiedź na pytanie o to, czym jest stalking można znaleźć w kodeksie karnym, który jasno wskazuje, iż do tego, by nękanie mogło zostać uznane za przestępstwo musi być ono długotrwałe, co oznacza, że pojedynczy incydent z pewnością nie zostanie uznany za stalking. Drugą, niezwykle ważną kwestią jest to, że działania innej osoby muszą wywołać u osoby pokrzywdzonej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub też istotnie naruszyć jej prywatność. Na stronie internetowej https://adwokat-kaliszewski.pl/czym-jest-stalking/ można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące stalkingu oraz form, jakie przybiera.

Czy nagrywanie rozmów bez zgody jest legalne?

Niektóre osoby próbując zgromadzić na własną rękę materiał dowodowy świadczący o tym, iż w ich przypadku dochodzi do uporczywego nękania, rejestrują rozmowy telefoniczne. Wielu klientów pyta mnie o legalność takiego postępowania. Szczegółowe wyjaśnienie zagadnienia dostępne jest na stronie https://adwokat-kaliszewski.pl/nagrywanie-rozmow-bez-zgody/. Przede wszystkim warto jednak wiedzieć, że jeżeli osoba, która rejestruje przebieg rozmowy jest jednocześnie jej uczestnikiem, to nie popełnia czynu zabronionego.

Jakie kary przewiduje prawo za uporczywe nękanie?

Dotychczas kodeks karny dawał sądowi możliwość orzeczenia kary pozbawienia wolności do lat 3. Ostatnie zmiany prawa przyniosły podniesienie granicy wymiaru kary pozbawienia wolności (od 3 miesięcy do 8 lat). Podobne zmiany w zakresie zagrożenia karą nastąpiły w przypadku kwalifikowanego typu przestępstwa, tj. gdy działania stalkera doprowadziły do targnięcia się pokrzywdzonego na własne życie. Dotychczas kara wynosiła od 1 roku do 10 lat, obecnie jest to już od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Do kogo zgłosić się po pomoc?

Każdy, kto czuje się w jakikolwiek sposób prześladowany przez inną osobę, której uporczywe działania wpływają niekorzystnie na prywatność i poczucie bezpieczeństwa, powinien dochodzić swoich praw przed organami ścigania i sądem. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. Z mojej praktyki wynika, iż coraz więcej osób sięga właśnie po takie rozwiązanie w przypadku przeciągających się problemów ze stalkingiem.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje