środa, 13 marca 2024 10:05

Ugodowa droga do rozwiązania problemu kredytów we frankach szwajcarskich: czy to najlepsze wyjście dla frankowiczów?

Autor Artykuł sponsorowany
Ugodowa droga do rozwiązania problemu kredytów we frankach szwajcarskich: czy to najlepsze wyjście dla frankowiczów?

W ostatnich latach kwestia kredytów we frankach szwajcarskich stała się jednym z najgorętszych tematów w polskim sektorze bankowym. Znaczne wahania kursu franka szwajcarskiego spowodowały, że wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. W obliczu rosnących rat kredytowych, część z nich zdecydowała się na podjęcie walki z bankami, dążąc do unieważnienia umów kredytowych lub ich zmiany na bardziej korzystne warunki. Wśród dostępnych opcji prawnych ugodowe porozumienie z bankiem wydaje się być atrakcyjnym rozwiązaniem. Jednak czy faktycznie jest to najlepsza droga dla posiadaczy kredytów we frankach?

Ugodowe porozumienie z bankiem – zalety i wady

Ugoda z bankiem to porozumienie, do którego dochodzi po negocjacjach między kredytobiorcą a instytucją finansową, mające na celu zmianę warunków umowy kredytowej. Może ona obejmować np. przewalutowanie kredytu na złotówki po kursie historycznym, umorzenie części długu czy obniżenie marży kredytowej.

Zalety ugody:

  • Szybkość rozwiązania problemu – ugoda umożliwia uniknięcie długotrwałego i kosztownego procesu sądowego.
  • Pewność wyniku – strony na własnych warunkach ustalają zasady porozumienia, co eliminuje niepewność co do wyniku sprawy sądowej.
  • Zmniejszenie obciążeń finansowych – w wielu przypadkach banki są gotowe na pewne ustępstwa, które mogą przynieść ulgę kredytobiorcom.

Wady ugody:

  • Konieczność kompromisu – aby dojść do porozumienia, kredytobiorcy często muszą zrezygnować z części swoich roszczeń. Wielu specjalistów zwraca uwagę na to, że wybierając ugodę frankowicz powinien mieć na uwadze iż nie będzie miał już możliwości dochodzić roszczeń wobec banku w przyszłości.
  • Brak precedensu – ugody frankowe są rozwiązaniem indywidualnym i nie tworzą precedensu, który mógłby być wykorzystany przez innych kredytobiorców.
  • Możliwość gorszych warunków – bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w negocjacjach istnieje ryzyko, że warunki ugody będą mniej korzystne niż możliwe do uzyskania w drodze sądowej.

Dlaczego droga sądowa może być korzystniejsza?

Analiza wyroków sądowych z ostatnich lat pokazuje, że sądy coraz częściej orzekają na korzyść kredytobiorców, kwestionując niektóre klauzule umowne stosowane przez banki. W efekcie, droga sądowa może nie tylko doprowadzić do unieważnienia umowy kredytowej w całości, ale także zasądzenia od banku zwrotu wszystkich poniesionych przez kredytobiorcę rat wraz z odsetkami.

Choć proces sądowy jest długotrwały i może generować dodatkowe koszty, to jednak ewentualne korzyści często przewyższają te niedogodności. Zwycięstwo w sądzie nie tylko rozwiązuje problem danego kredytobiorcy, ale także tworzy precedens, który może pomóc innym w podobnej sytuacji.

Podsumowanie

Decyzja o wyborze drogi ugodowej czy sądowej powinna być poprzedzona dokładną analizą indywidualnej sytuacji kredytobiorcy oraz konsultacją z prawnikiem specjalizującym się w tej tematyce. Ugoda z bankiem może być szybkim i mniej stresującym rozwiązaniem, ale droga sądowa, mimo swojej niepewności i dłuższego czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie, często oferuje możliwość uzyskania znacznie korzystniejszych warunków. W związku z tym, z perspektywy długoterminowej, sądowa walka o swoje prawa wydaje się być najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka