wtorek, 5 lipca 2022 09:11

Ulga czy łzy smutku u tysięcy uczniów? Znamy wynik matur 2022 - jak wypadła Małopolska?

Autor Norbert Kwiatkowski
Ulga czy łzy smutku u tysięcy uczniów? Znamy wynik matur 2022 - jak wypadła Małopolska?

Do egzaminów maturalnych z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym w 2022 roku (w maju) przystąpiło 268 257 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Małopolska na tle średnich krajowych wyników wypadła całkiem dobrze - powyżej średniej.

Najważniejszą statystyką jest oczywiście procent uczniów, którzy zdali wszystkie egzaminy.

  • Maturę zdało 78,2 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 15,5 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Okazuje się, że w tym roku maturę zdało około 10 tys. uczniów więcej niż w ubiegłym roku. A jak to się prezentuje w odniesieniu do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół II stopnia:

  • Z tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 84,0 proc. (w Małopolsce 87 proc.), a prawo do poprawki ma 11,4 proc.
  • Spośród tegorocznych absolwentów techników maturę zdało 69,2 proc. (w Małopolsce 76 proc.), a prawo do poprawki ma 22,0 proc.
  • Z tegorocznych absolwentów szkół branżowych II stopnia maturę zdało 20,5 proc. (w Małopolsce 28 proc.), a prawo do poprawki ma 33,6 proc.

Jeśli chodzi o zdawalność poszczególnych przedmiotów, egzamin maturalny z języka polskiego zdało 95 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, egzamin z matematyki zdało 82 proc. absolwentów, a z języka angielskiego - 94 proc.

Przypominamy, że aby sprawdzić wyniki matury 2022 uczniowie będą musieli zalogować się do portalu uruchomionego przez CKE. Indywidualne wyniki poznają za pośrednictwem ZIU (aplikacji przygotowanej na zlecenie resortu edukacji, która pozwala uczniom sprawdzać uzyskane przez siebie wyniki egzaminów państwowych).

W Małopolsce do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2022 roku (w maju) przystąpiło 26 394 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół II stopnia). Na terenie województwa małopolskiego do matury przystąpił 1 obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym (w maju 2022 r.) – odsetek sukcesów:

Parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego (wszystkie typy szkół) - P – poziom podstawowy; R – poziom rozszerzony:

Źródło: CKE Foto: Wikipedia

Małopolska - najnowsze informacje