poniedziałek, 16 stycznia 2023 16:13

Wieliczanin z tytułem profesora honorowego AGH

Autor Marzena Gitler
Wieliczanin z tytułem profesora honorowego AGH

Na zaproszenie Rektora Akademii Górniczej - Hutniczej, 13 stycznia w auli Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się uroczystość nadania tytułu profesora honorowego AGH prof. Januszowi Kowalowi - wybitnemu uczonemu i wykładowcy, który mieszka w Wieliczce, a z krakowską uczelnią związany jest od 1968 roku.

Zaszczytny tytuł nadawany jest osobom wyjątkowo zasłużonym dla AGH, wybitnym uczonym, którzy życie zawodowe poświęcili swojej macierzystej uczelni. Profesor Janusz Kowal posiada niezwykle bogaty dorobek naukowo-badawczy, dydaktyczny i organizacyjny. W 1968 roku rozpoczął studia na Wydziale Elektroniki Górniczej i Hutniczej, gdzie zdobywał kolejne szczeble kariery naukowej, uzyskując w 1982 r. stopień naukowy doktora, a w 2000 r. tytuł profesora zwyczajnego. Jest specjalistą w zakresie dynamiki maszyn, wibroakustyki i teorii sterowania. Ma na swym koncie pionierskie prace z zakresu metod aktywnych redukcji drgań. Jest autorem ponad 200 artykułów naukowych, 10 monografii i dwutomowego podręcznika akademickiego. Jest współautorem 14 patentów i kilku zgłoszeń; kierował 15 projektami badawczymi. Ponadto w latach 1990-1996 pełnił funkcje prodziekana, a w latach 1996-1999 i 2005-2012 dziekana wydziału. W latach 1999-2005 był przez dwie kadencje prorektorem AGH do spraw nauki.  

Uroczystość nadania tytułu profesora honorowego AGH prof. Januszowi Kowalowi - fot. UMiG Wieliczka

Z okazji nadania tytułu PROFESORA HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ proszę przyjąć serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, za wytrwałość w przekazywaniu wiedzy kolejnym pokoleniom studentów i młodych naukowców, którzy mają zaszczyt uczyć się i zdobywać doświadczenie pod kierunkiem Pana Profesora. Pragnę przede wszystkim podziękować za imponujące osiągnięcia w pracy zawodowej, liczne publikacje, za godną podziwu pracowitość wynikającą z autentycznej pasji uczonego, dla którego zdobywanie wiedzy i przekazywanie jej innym stało się życiowym powołaniem” – przekazał w liście gratulacyjnym Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, w imieniu którego gratulacje i słowa uznania złożyli obecni podczas uroczystości - Agnieszka Szczepaniak - zastępca Burmistrza ds. Społecznych oraz Adam Marek Panuś - Sekretarz Miasta i Gminy Wieliczka.

Prof. Janusz Kowal był w przeszłości gościem m.in. spotkań Klubu Przyjaciół Wieliczki, który reprezentowała podczas uroczystości prezes Jadwiga Duda.

Uroczystość nadania tytułu profesora honorowego AGH prof. Januszowi Kowalowi - fot. UMiG Wieliczka

inf. i fot. UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje