środa, 15 maja 2024 13:13

Wiemy kto wygrał XIV konkurs „Znam legendy o świętej Kindze”

Autor Jadwiga Duda
Wiemy kto wygrał XIV konkurs „Znam legendy o świętej Kindze”

10 maja w Wieliczce odbył się XIV konkurs drużynowy pt. „Znam legendy o świętej Kindze”. Po zaciekłej rywalizacji wygrała go drużyna Szkoły Podstawowej w Grabiu.

Rywalizacja odbyła się w sali „Magistrat” wielickiego Urzędu Miasta odbył się konkurs drużynowy dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Wieliczka pt. „Znam legendy o świętej Kindze” na podstawie książki Urszuli Janickiej-Krzywdy (1949-2015) pt. „Legendy o świętej Kindze” (Kraków1999).

Warto wspomnieć, że dr Urszula Janicka-Krzywda (1972-1983) jako etnograf pracowała w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce i jej imię nosi Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi.  XIV edycję konkursu zorganizowano w roku Jubileuszu 25-. lecia (1999-2024) kanonizacji  bł. Kingi (1234-1292), patronki Wieliczki.

Do konkursu zgłosiły się szkoły podstawowe w: Gorzkowie, Grabiu, Janowicach, Podstolicach, Sygneczowie, w Wieliczce nr 6. Nad przebiegiem rywalizacji czuwało Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”, pomysłodawca konkursu, wraz z Wielickim Centrum Kultury.

Przystępująca do konkursu drużyna w WCK składała pracę plastyczną ilustrującą jeden z wizerunków św. Kingi w Wieliczce z opisem. 6 maja w Wielickim Centrum Kultury oceny prac dokonała komisja w składzie: Barbara Borowiec z Wielickiego ArtKlubu, Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Wieliczki, Aleksandra Pasek, wiceprezes KPW, Anna Knurowska z WCK. Każdą z prac oceniono na 10 punktów.  

Uczennice ze Szkoły Podstawowej w Grabiu  przedstawiły rysunek solnej figury św. Kingi, dłuta Antoniego Wyrodka z kaplicy św. Kingi w wielickiej kopalni. Drużyna ze szkół w Gorzkowie i Janowicach przedstawiła plafon obrazujący św. Kingę pędzla Włodzimierza Tetmajera z kościółka św. Sebastiana. Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Podstolicach wykonała w plastelinie obraz Ferdynanda Olesińskiego, który pierwotnie znajdował się w ołtarzu głównym kaplicy św. Kingi w wielickiej kopalni. Szkoła Podstawowa w Sygneczowie narysowała obraz św. Kingi według wizerunku pędzla Jana Matejki,  a SP6 w Wieliczce - wizerunek św. Kingi według Józefa Mehoffera.

Wykonane prace wraz z rzeźbą Pawła Janowskiego  księżnej Kingi i klęczącego przed nią górnika, który podaje jej bryłę soli z pierścieniem oraz obrazem zakonnicy św. Kingi na tle klasztoru klarysek w Stary Sączu i Pienin pędzla Marka Kalinowskiego udekorowały salę, gdzie odbywała się część pisemna konkursowej rywalizacji. Za pracę pisemną dwuosobowa drużyna mogła otrzymać max. 58 punktów +10 punktów za pracę plastyczną - razem 68 punktów.

10 maja  o godz.8.15 wytypowani uczniowie wzięli udział w części pisemnej konkursu. W czasie oceniania prac przez komisję konkursową w składzie: Halina Dyląg, Anna Kubla, Elżbieta Kawecka-Cebula i Anna Ślęczka pod przewodnictwem Jadwigi Dudy, Piotr Krzywda, mąż śp. Urszuli Janickiej-Krzywdy, zaprezentował fotografie żony i opowiedział uczestnikom konkursu o tym, jak powstała jej książka „Legendy o świętej Kindze”.

Wiesław Jasiński i Jan Matzke, emerytowani górnicy Kopalni Soli „Wieliczka” w mundurach górniczych, członkowie KPW opowiedzieli uczestnikom konkursu o kulcie św. Kingi wśród górników solnych, a Aleksandra Pasek przedstawiła książki o św. Kindze. Ok. godz.10.00 nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie dyplomów i nagród.

I miejsce zajęła drużyna: Gabriela Kokoszka i Natalia Lewandowska z klasy IV Szkoły Podstawowej im. Macieja Szarka w Grabiu, pod opieką nauczycielki Katarzyny Konarskiej zdobywając 64 punkty. Drużynę zgłosiła do konkursu wicedyrektor szkoły Beata Sroka.

II miejsce zajęła drużyna: Oliwia Sarga i Zuzanna Sikora z klasy V Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Podstolicach, pod opieka nauczycielki Joanny Tebień, zdobywając 60 punktów. Drużynę zgłosiła do konkursu dyrektor szkoły Małgorzata Makowiec.

III miejsce zajęła drużyna: Patrycja Sikora i Joanna Smoleń z klasy V a  Szkoły Podstawowej nr 6 w Wieliczce, pod kierunkiem nauczycielki Joanny Spyrki, zdobywając 58 punktów. Drużynę zgłosiła do konkursu dyrektor szkoły Ewelina Klimek-Kupiec.

IV miejsce ex aequo zajęły drużyny:  Pola Krauze i Aleksandra Machna z klasy VI Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie, pod kierunkiem nauczycielki Pauliny Karcz oraz Nikola Ćwierz i Weronika Skubek z klasy VI Szkoły Podstawowej im. Kapitana AK Jadwigi Beaupre w Sygneczowie, pod kierunkiem nauczycielki Joanny Wojdyła-Celary, zdobywając po 57 punktów. Druzyny zgłosiły do konkursu: dyrektor szkoły w Gorzkowie Bogusława Stachura i dyrektor szkoły w Sygneczowie Piotr  Stryszowski.

V miejsce zajęła drużyna: Amelia Adamczyk i Justyna Gibała z klasy V  Szkoły Podstawowej im. Zofii Stryszowskiej w Janowicach, pod kierunkiem nauczycielki Aleksandry Pasek, zdobywając 56 punktów. Drużynę zgłosiła do konkursu dyrektor szkoły Bożena Tabor.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i narody, które ufundowali Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Rafał Ślęczka i nowy Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” Marian Leśny.

Nagrody w imieniu burmistrza wręczyła Anna Kubla z Wydziału Kultury Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, a w imieniu Prezesa KSW - Agnieszka Wolańska. Prowadząca konkurs Jadwiga Duda złożyła gratulacje wszystkim uczestnikom i podziękowała nauczycielkom za przygotowanie uczennic do konkursu. Zaprosiła też na kolejny konkurs już za rok i 52. spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!, które odbędzie się 19 czerwca o godz.16.00 w sali „Magistrat” UMW pt.  „Święta Kinga (1234-1292), patronka Wieliczki - w 25. rocznicę (1999-2024) kanonizacji św. Kingi.”

Dodatkową atrakcja dla uczestników było  zwiedzanie ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich w Zamku Żupnym w Wieliczce z przewodnikiem Remigiuszem Wierzbickim. Konkurs zakończył się nawiedzeniem kościoła pw.  św. Klemensa, który w  roku właśnie obchodzi jubileusz 200-lecia konsekracji. Jadwiga Duda przedstawiła zebranym historię kościoła oraz opowiedziała o jego wnętrzu. Zakończenie konkursu miało miejsce ok. 12.15 przed kapliczką św. Kingi (w przyporze Zamku Żupnego), którą w 1997 r. wykonał górnik-rzeźbiarz Józef Kowalczyk a poświęcił biskup Kazimierz Nycz.

Watro dodać, że konkurs ma swoją historię. Pierwszy został zorganizowany w 2004 r. przez Stowarzyszenie Czcicieli św. Kingi w Wieliczce. Potem konkurs prowadziły: Dział Regionalny Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce i Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (do 2016 r.), które reprezentowała Jadwiga Duda.  

W bieżącym roku, po przerwie odbyła się XIV edycja konkursu, w związku z przypadającym w 2024 r. jubileuszem 25-lecia kanonizacji Kingi. Dokonał jej Ojciec Święty św. Jan Paweł II 16 czerwca 1999 r. w Starym Sączu.

Jadwiga Duda, prezes KPW zorganizowała w latach 2004-2016 trzynaście edycji konkursu plastycznego pt. „Świętej Kindze-Kingi i inne, inni” oraz konkurs literacki pt. „Moja legenda, mój wiersz o św. Kindze”. Nagrodzone utwory z pierwszych dwóch edycji konkursu zostały opublikowane w dwóch tomach o tym tytule (w tomiku nr I w 2004 r. i tomiku nr 2 w 2005 r.).

Organizatorem XIV edycji konkursu „Znam legendy o św. Kindze” konkursu było Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (Jadwiga Duda i Aleksandra Pasek) we współpracy z  Urzędem Miasta i Gminy Wieliczka, Kopalnią Soli „Wieliczka”, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, Parafią pw. św. Klemensa w Wieliczce.

Serdecznie dziękuję Annie Całce, dyrektor Wydziału Edukacji za rozpropagowanie regulaminu konkursu w szkołach,  Annie Kubli  i  Ani Bedus za przygotowanie dyplomów, pozyskanie  nagród, Piotrowi Krzywdzie z dr Katarzyną Ceklarz za zaszczycenie swoją obecności finału konkursu, członkom KPW:  Halinie Dyląg, Wiesławowi Jasińskiemu, który uczestnikom konkursu ofiarował  obrazek z wizerunkiem św. Kingi i modlitwą do świętej Kingi patronki ziemi wielickiej i Kopalni Soli „Wieliczka”,  Elżbiecie Kaweckiej-Cebuli, Małgorzacie Łyżczarz, Janowi Matzke, Aleksandrze Pasek,  Annie Ślęczce,  Agnieszce Wolańskiej za społeczną pracę podczas konkursu. Przebieg konkursu fotografowali: Jadwiga Duda, Piotr Krzywda, Pan Agnieszka z Wydziału Edukacji UMiG Wieliczka.

fot. KPW

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka