piątek, 24 maja 2024 14:55

W Krakowie powstanie Wojskowy Instytut Medyczny

Autor Mateusz Łysik
W Krakowie powstanie Wojskowy Instytut Medyczny

Wojskowy Instytut Medyczny powstaje w Krakowie

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie przechodzi transformację, stając się nowoczesnym Wojskowym Instytutem Medycznym. Ta zmiana, zapowiedziana przez wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, ma na celu podniesienie standardów opieki zdrowotnej oraz rozwój badań naukowych i szkoleń medycznych.

Przekształcenie krakowskiego szpitala wojskowego w instytut badawczy otwiera nowe możliwości w zakresie edukacji i badań. Projekt przewiduje rozbudowę infrastruktury medycznej, co pozwoli na podniesienie jakości świadczonych usług dla pacjentów wojskowych i cywilnych. Inwestycje obejmują budowę nowego budynku, który zostanie wyposażony w osiem nowoczesnych sal operacyjnych, w tym jedną hybrydową z angiografem, oraz lądowisko dla helikopterów medycznych.

Wojskowy Instytut Medyczny w Krakowie będzie drugim tego typu ośrodkiem w Polsce, wzorowanym na już istniejącym instytucie w Warszawie. Prace przygotowawcze są w toku, a ich zakończenie planowane jest na koniec roku. Jak podkreśla prof. Bartłomiej Guzik, pełniący obowiązki dyrektora szpitala, projekt ten stanowi ogromne wyzwanie, ale także szansę na dynamiczny rozwój placówki.

5 Wojskowy Szpital Kliniczny odgrywa kluczową rolę w krakowskiej służbie zdrowia, zwłaszcza po przeniesieniu Szpitala Uniwersyteckiego do Prokocimia. Wzrost liczby pacjentów korzystających ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) znacząco obciążył placówkę, która rocznie przyjmuje blisko 30 tysięcy osób. W odpowiedzi na rosnące potrzeby, szpital wprowadza nowatorskie metody opieki nad pacjentami, w tym kompleksową opiekę okołooperacyjną.

Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii prowadzi pilotażowy program, który obejmuje ocenę pacjentów przed zabiegiem i optymalizację leczenia. Po operacji, zespół anestezjologiczno-internistyczny współpracuje z chirurgami, zapewniając ciągłą opiekę nad pacjentem aż do momentu wypisu ze szpitala. Takie podejście znacząco poprawia jakość leczenia i komfort pacjentów, skracając czas rekonwalescencji.

Jaka przyszłość szpitala wojskowego?

Realizacja inwestycji w nowy budynek szpitala wojskowego ma zakończyć się do końca 2026 roku. Planowane prace obejmują nie tylko budowę nowych sal operacyjnych, ale również modernizację piętnastu zabytkowych budynków szpitala. Prof. Bartłomiej Guzik zaznacza, że współpraca z konserwatorem zabytków jest kluczowa dla sukcesu tych przedsięwzięć.

5 Wojskowy Szpital Kliniczny jest jednym z nielicznych ośrodków w Polsce, które pełnią ostre dyżury replantacyjne. Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii, kierowana przez płk dr. n. med. Sebastiana Nowaka, realizuje skomplikowane operacje mikrochirurgiczne, które wymagają wysokiej precyzji i doświadczenia. Tego typu operacje są niezbędne dla ratowania kończyn pacjentów i pozwalają na ich powrót do normalnego życia po rehabilitacji.

Szpital prowadzi również zaawansowane programy leczenia pacjentów z najcięższymi postaciami chorób płuc, wykorzystując nowoczesne technologie, takie jak ECMO (pozaustrojowe utlenowanie krwi). Dzięki temu, placówka zapewnia kompleksową opiekę pacjentom z całego województwa małopolskiego i nie tylko

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka