poniedziałek, 14 marca 2022 10:31

Wybrano ofertę na rozbudowę skrzyżowania w miejscowości Nowe Dwory, na DK44

Autor Katarzyna Jamróz
Wybrano ofertę na rozbudowę skrzyżowania w miejscowości Nowe Dwory, na DK44

Najkorzystniejszą ofertę na rozbudowę  skrzyżowania DK44 z drogami lokalnymi w Nowych Dworach, powiecie wadowickim złożyła firma Sarivo Infrastruktura. Koszt inwestycji firma wyceniła na prawie 5 mln 811 tys. zł.

Zakres rozbudowy

Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 44 z drogami powiatową i gminną ma poprawić widoczność dla kierowców i upłynnić ruch. Wybudowany zostanie lewoskręt od strony Krakowa w drogę powiatową. Budynek dotychczas           zasłaniający widoczność zostanie rozebrany. Powstanie skrzyżowanie skanalizowane.

Na wlocie od strony Krakowa w kierunku Wadowic (z DK44 w drogę powiatową) wydzielony zostanie dodatkowy pas o szerokości 3,5 m. Na przeciwległym wlocie     DK44, od strony Oświęcimia, zaprojektowano wyspę kryjącą, stanowiącą jednocześnie azyl na przejściu dla pieszych. Jednopasowe wloty drogi powiatowej i gminnej będą naprzeciwko siebie, z wyspami dzielącymi. Powstanie obustronny chodnik. Wprowadzone zmiany poprawią czytelność skrzyżowania i           bezpieczeństwo ruchu wszystkich użytkowników.

Małopolska Nowe Dwory skrzyżowanie Wadowice
Wybrano ofertę na rozbudowę skrzyżowania w miejscowości Nowe Dwory, na DK44 Fot.:/ GDDKiA

W obrębie inwestycji przebudowane zostaną sieci: energetyczne,           teletechniczne, wodociągowe, gazowe oraz kanalizacyjne. Powstanie oświetlenie uliczne, sieć kanalizacji deszczowej oraz kanał technologiczny.

Realizacja przebudowy zaplanowana została na 8 miesięcy od podpisania umowy.

Sytuacja przed rozbudową

Droga krajowa nr 44 w miejscowości Nowe Dwory ma 7 m szerokości i chodnik tylko po jednej stronie jezdni. Wloty podporządkowane są nieznacznie przesunięte względem siebie. Widoczność przy włączaniu się do ruchu z drogi gminnej o szerokości 4,5 m ogranicza budynek. Szerokość drogi powiatowej, włączonej do tego skrzyżowania, wynosi około 6,8 m. Na wlotach nie ma wydzielonych pasów skrętu w lewo ani w prawo.

Inf./Fot.: GDDKiA w Krakowie

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje