sobota, 6 sierpnia 2022 08:42

Kazimierz Jędrzejczyk i Janusz Jędrzejczyk wyróżnieni przez Gminę Dobczyce

Autor Marzena Gitler
Kazimierz Jędrzejczyk i Janusz Jędrzejczyk wyróżnieni przez Gminę Dobczyce

Gmina Dobczyce przyznała tytuły Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej  i Honorowego Ambasadora Gminy Dobczyce. Otrzymali je Kazimierz Jędrzejczyk  i Janusz Jędrzejczyk – strażacy ochotnicy z Bieńkowic.

Podczas lipcowej sesji Rady Miejskiej w Dobczycach 14 lipca dobczyccy radni podjęli uchwałę w sprawie przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej” oraz tytułu Honorowego Ambasadora Gminy Dobczyce. Tytuł „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej” otrzymał Kazimierz Jędrzejczykowi a tytułu Honorowego Ambasadora Gminy Dobczyce Janusz Jędrzejczyk. Obej są mieszkańcami Nieńkowic i aktywnie działają w miejscowej OSP.

Kazimierz Jędrzejczyk to lokalny lider i społecznik, od 1975 roku jest czynnym strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkowicach. Za swoją działalność został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi dla pożarnictwa oraz Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Od 2006 do 2021 roku był prezesem jednostki w Bieńkowicach. Jest inicjatorem remontu remizy i boksu garażowego. Dzięki jego zaangażowaniu i pracy na przełomie lat jednostka pozyskiwała kolejne samochody pożarnicze oraz automatyczny defibrylator AED.

Kazimierz Jędrzejczyk był radnym Rady Miejskiej w Dobczycach, a obecnie pełni funkcję sołtysa Bieńkowic. To m.in. dzięki jego zaangażowaniu udało się pozyskać działkę do zaaranżowania pod przyszłe centrum życia sportowego i kulturowego Bieńkowic.

Janusz Jędrzejczyk – zawodowy strażak trzydzieści lat temu nawiązał współpracę z ówczesnym burmistrzem Marcinem Pawlakiem i jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkowicach, którą kontynuuje po dzień dzisiejszy. Pomagał w pozyskaniu środków na zakup samochodów i sprzętu pożarniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, m.in. samochodu Jelcz dla OSP w Dobczycach, aparatów powietrznych i motopomp szlamowych dla OSP Bieńkowice i OSP Sieraków. Organizował i prowadził manewry i ćwiczenia dla strażaków na rzece Rabie.

Dzięki pracy i zaangażowaniu pana Janusza Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi pozyskała łódź ratowniczą i ponton. Dzięki jego wsparciu druhowie z gminy Dobczyce mieli szansę uczestniczyć w targach i wystawach, gdzie prezentowane były najnowsze osiągnięcia stosowane w ratownictwie i zabezpieczeniu przeciwpożarowym.

Aktywnie działa w wspierającej strażaków Fundacji Edura, w której jest Wiceprezesem Zarządu.

Pan Janusz Jędrzejczyk przekazał jednostce OSP w Bieńkowicach prywatny samochód osobowy, który został sprzedany, a pozyskane środki zostały przekazane na zakup ciężkiego samochodu marki DAF w 2016 roku jako wkład własny. Dzięki jego wsparciu jednostka ta w ubiegłym roku pozyskała także automatyczny defibrylator AED.

Inf. i fot. MiG Dobczyce

Myślenice - najnowsze informacje