piątek, 5 lutego 2021 10:00

Zakopane: Miasto zwalnia przedsiębiorców z części podatku i wydłuża płatności

Autor Mirosław Haładyj
Zakopane: Miasto zwalnia przedsiębiorców z części podatku i wydłuża płatności

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w celu realizacji wsparcia dla mieszkańców działających w branży turystycznej i wszystkich usług z nią związanych, przygotowane przez Burmistrza wraz z Radnymi uchwały dotyczące zwolnienia z części podatku od nieruchomości oraz częściowego wydłużenia płatności za miesiąc styczeń 2021 roku zostały przyjęte podczas Sesji Rady Miasta 30 grudnia 2020 roku. Wówczas nieznane były plany rządu w sprawie dalszych działań wspierających przedsiębiorców w branży turystycznej.

Po ogłoszeniu rządowych decyzji w sprawie dalszych działań pomocowych, Burmistrz wraz z Radnymi wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców przygotował projekt uchwały, proponując dalsze wsparcie dla przedsiębiorców i mieszkańców. Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miasta Zakopane zaproponowany przez Burmistrza projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Uchwała wprowadza kolejne formy pomocy i tak: za okres luty i marzec 2021 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz za miesiąc styczeń 2021 roku, zwolnienie z podatku od nieruchomości: budynków lub ich części powyżej 1.000 m2 ich powierzchni użytkowej oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, będących podatnikami podatku od nieruchomości, świadczących:

1) usługi hotelarskie w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U.z2020r.poz.2211);

2) usługi ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z - działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich, pod warunkiem, że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.

Dodatkowo w uchwale Nr XXVI/339/2020 (uchwała grudniowa) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 przedłuża się termin złożenia dokumentów uprawniających do zwolnienia do 31 marca 2021.

W roku 2020 pomoc dla mieszkańców miasta tak w kwestii wsparcia dla przedsiębiorców, jak również w zakresie pomocy w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa wyniosła 4,7 mln złotych, planowana pomoc na rok 2021 wynikająca z przyjętej na dzisiejszej Sesji Rady Miasta uchwały może wynieść około 4-5 mln złotych. Zatem od marca 2020 do kwietnia 2021 pomoc z budżetu miasta dla przedsiębiorców może wynieść od 9 do 10 mln złotych.

Zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy naszych mieszkańców jest dla nas priorytetem, dlatego podejmujemy wszelkie dozwolone literą prawa działania, aby pomagać i wspierać naszych mieszkańców i głęboko wierzymy, że ta pomoc przynajmniej w części pomoże złagodzić skutki pandemii i pozwoli nam wspólnie przetrwać ten trudny czas

– napisano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta.

koronawirus najnowsze informacje

Fot. i inf.: UM Zakopane

Podhale

Podhale - najnowsze informacje