piątek, 8 grudnia 2023 11:37

Zakres usług profesjonalnego biura księgowego

Autor Artykuł sponsorowany
Zakres usług profesjonalnego biura księgowego

Biuro księgowe zajmuje się świadczeniem profesjonalnych usług księgowych oraz doradztwem podatkowym. Biuro księgowe zajmuje się m.in. prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sporządzaniem listy płac, kontrolingiem sytuacji finansowej firmy, wyliczaniem kwoty podatków i składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego, a także wieloma innymi aspektami.

Co obejmuje typowy zakres usług profesjonalnego biura księgowego?

Usługi księgowe typowego biura księgowego koncentrują się w następujących obszarach:

 • księgowość uproszczona dla przedsiębiorstw, która stosowana jest przede wszystkim przez małe podmioty gospodarcze, dla których istotna jest prostota i małe koszty usług księgowych,
 • pełna księgowość przedsiębiorstw, która związana jest z prowadzeniem najbardziej zaawansowanej wersji ksiąg rachunkowych. Wówczas poprzez prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy biuro księgowe dostarcza bieżących informacji związanych z sytuacją majątkową, wynikiem finansowym na koniec każdego miesiąca oraz na zakończenie roku,
 • księgowość uproszczona dla fundacji. Uproszczona Ewidencja Przychodów i Kosztów - UEPiK stosowana jest przez małe fundacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej i są w stanie skrupulatnie prowadzić dokumentacje księgową (więcej na ten temat można poczytać tutaj: https://kkr.tax/blog/co-to-jest-uproszczona-ewidencja-przychodow-i-kosztow-dla-ngo)
 • pełna księgowość dla fundacji, która obejmuje m.in. prowadzenie księgi rachunkowej, sporządzanie sprawozdań finansowych fundacji i stowarzyszeń, sporządzanie sprawozdań z działalności fundacji, OPP oraz z 1% czy ewidencję i księgowanie dotacji oświatowych pochodzących ze środków samorządowych. Jest to jedna z wielu usług mających na celu wsparcie organizacji pozarządowych w ich codziennym funkcjonowaniu.

W zakresie księgowości występują następujące usługi:

 • prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
 • prowadzeniem książki przychodów i rozchodów - KPIR,
 • ewidencja podatkowa - ryczałt,
 • Uproszczona Ewidencja Przychodów i Kosztów - UEPiK,
 • sporządzaniem deklaracji, zeznań PIT, CIT oraz sprawozdań finansowych, bilansu i rachunku zysków i strat,
 • sporządzenie polityki rachunkowości, interpretacji indywidualnych i analiz.

Do zakresu usługi kadr i płac świadczonych przez typowe biuro księgowe należy:

 • sporządzanie listy płac, miesięcznych deklaracji rozliczeniowych i rocznych informacji o dochodach,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej - akt osobowych pracowników,
 • rozliczanie świadczeń niepieniężnych/nieodpłatnych,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • karta nauczyciela,
 • PFRON, PPK.

W zakresie usługi controllingu, biura księgowe najczęściej wspierają swoich klientów m.in. w:

 • planowaniu działań dotyczących polityki finansowej przedsiębiorstwa,
 • sporządzaniu raportów do celów księgowych i zarządczych.

Jakie dodatkowe usługi mogą być świadczone w biurze księgowym?

Dodatkowe usługi pomocne do prowadzenia biznesu, które mogą być świadczone przez biura księgowe to w szczególności:

 • konsultacje podatkowe, które mają na celu pomóc w zakresie podatków, a także innych obszarów, m.in. konsultacje z zakresu optymalizacji podatkowej. Po skorzystaniu z tej usługi, w razie kontroli podatkowej, można mieć pewność, że w obszarze księgowym firmy wszystko jest w porządku.
 • interpretacje indywidualne. Przygotowanie interpretacji i złożenie jej do odpowiedniego urzędu w celu uzyskania stanowiska, często zabezpiecza firmę w stosowaniu przepisów podatkowych w sposób indywidualny.
 • przekształcenia spółek, w zależności od oczekiwań i potrzeb klientów, niektóre biura księgowe specjalizują się w przekształcaniu spółek. Sugerują ich zdaniem właściwy wariant przekształcenia, opracowują harmonogram prac, przygotują niezbędne dokumenty, a także wykreślają stary podmiot z rejestru przedsiębiorców i wpisują dane nowej spółki.
 • audyty księgowe, czyli przeprowadzenie dokładnej analizy dokumentacji i stanu finansowego firmy. Jest to jedno z najbardziej efektywnych narzędzi kontroli działania firmy, w którym specjalizuje się niewiele biur.
 • konsultacje przy zakładaniu firmy, np.: analiza wyboru formy opodatkowania lub najlepszej formy organizacyjno-prawej dla biznesu pomaga dokonać właściwego wybory przy zakładaniu nowej firmy.
 • rozliczanie dotacji, zarówno w fundacjach, jak i jednostkach oświatowych.
 • przygotowanie wniosków kredytowych.

Specjalizacje biur księgowych

Biuro rachunkowe może specjalizować się w konkretnych branżach, dzięki czemu staje się ekspertem w przepisach podatkowych w działalności danej firmy. Wypracowanie efektywnego modelu współpracy z klientami z danej branży pozwala na dopasowanie się do indywidualnych potrzeb klientów i ich oczekiwań.

Na rynku występują następujące specjalizacje:

 • księgowość dla szkół;
 • księgowość dla przedszkoli;
 • księgowość dla żłobków;
 • księgowość dla branży medycznej;
 • księgowość dla firm z branży IT;
 • księgowość dla firm budowlanych i nieruchomości;
 • księgowość dla fundacji i stowarzyszeń;
 • księgowość dla branży gastronomicznej;
 • księgowość dla handlu detalicznego;
 • księgowość dla e-commerce i inne.

Dlaczego warto współpracować z biurem księgowym?

W biurze rachunkowym pracują licencjonowani księgowi lub specjaliści z wyższym wykształceniem księgowym, specjaliści z zakresu kadr i płac, doradcy podatkowi, konsultanci podatkowi oraz analitycy finansowi, którzy zapewniają kompleksową obsługę klientów. Do każdego zlecenia podchodzą w profesjonalny i zaangażowany sposób. Satysfakcja oraz zadowolenie klientów jest priorytetem dla profesjonalnych biur rachunkowych.

Specjaliści biur rachunkowych nieustanne podnoszą swoje kwalifikacje, zapoznają się ze zmianami w przepisach, potrafią je interpretować w sposób zbieżny z interpretacjami urzędów. Pracują na profesjonalnych programach księgowo-płacowych, dzięki czemu wykonane usługi są efektywne i zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Dodatkowo, tego typu biura mają wykupioną polisę OC od szkody w wyniku wykonywania usługi księgowej i biorą pełną odpowiedzialność za powierzone usługi. Z takiej polisy mogą być pokrywane ewentualne kary, czy odsetki ujawnione w wyniku kontroli skarbowej czy z ZUS.

Co więcej, większość profesjonalnych biur księgowych reprezentuje klientów przed organami publicznymi. Z łatwością komunikują się z urzędami i znają procedury ich działania. Nie obce są im również terminy przesyłania deklaracji, zeznań czy sprawozdań. Dobre biuro księgowe pomaga również przejść klientowi przez kontrole z Urzędu Skarbowego, ZUS, czy PIP. Warto mieć profesjonalne wsparcie w tak ważnej materii, jak księgowość firmy i spać spokojnie.

Artykuł powstał przy współpracy z Krajową Kancelarią Rachunkową - biurem księgowym z siedzibą w Krakowie. Osoby zainteresowane zapoznaniem się z jego aktualną ofertą, mogą to zrobić poprzez:

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka