czwartek, 27 października 2022 09:53

Znicze będą świeciły tyle ile gwarantuje producent? Niezupełnie

Autor Tomasz Stępień
Znicze będą świeciły tyle ile gwarantuje producent? Niezupełnie

Przed zakupem wszyscy czytamy na etykiecie, jaki jest deklarowany czasem palenia znicza. Czasem wręcz ta informacja decyduje o jego zakupie. Jeśli jednak mamy nadzieję, że deklaracje producentów zniczy – co do długości świecenia - odpowiadają rzeczywistości, to lepiej je porzucić. Większość pali się krócej, niektóre znacznie. Takie są wyniki kontroli, którą przeprowadził Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie. Nieprawidłowości wykryto w 5 na 8 przypadkach.

Kontrole czasu spalania zniczy i wkładów do nich to rutynowe działanie Inspekcji Handlowej przed uroczystościami Wszystkich Świętych. Ubiegłoroczne wypadły, mówiąc delikatnie, dość słabo. – Stwierdzaliśmy wiele takich, których czas spalania był aż o około 10 czy 17 godzin krótszy od tego, jaka informacja widniała na opakowaniu – mówi Joanna Jahn-Machowska, Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. Ponieważ przed Świętem Zmarłych następuje znaczna sprzedaż zniczy, a do tego w tym roku ich ceny mocno poszły w górę, Inspekcja postanowiła akcję powtórzyć. – Tradycja związana z odwiedzinami grobów bliskich i zapalania zniczy na dowód pamięci o zmarłych nie może być okazją do sprzedaży konsumentom produktów gorszych niż sugeruje to ich opakowanie – mówi Joanna Jahn-Machowska. – Z tego powodu kolejny raz zleciłam kontrole i badania laboratoryjne sprawdzające, czy producenci podają prawdziwe informacjedodaje.

Podczas tegorocznych kontroli Inspekcja Handlowa pobrała do badań laboratoryjnych 10 próbek wkładów. – Na chwilę obecną otrzymaliśmy wyniki 8, a 5 z nich paliło się krócej niż deklarowali producenci – mówi Joanna Jahn-Machowska. Różnica była niestety znaczna. Czasy spalania były krótsze od deklarowanych zarówno o kilka godzin, ale też znicz który miał palić się 2 dni w rzeczywistości zgasł po jednym, czyli po 50 proc. deklarowanego przez producenta czasu spalania. Kolejny wkład, który miał się palić ok. 3 dni., w rzeczywistości świecił ponad dzień  krócej.

Teraz, zgodnie z procedurami, przedsiębiorcy, którzy sprzedają wkłady nieodpowiadające deklaracjom, są obligowani do poniesienia kosztów badań laboratoryjnych. Inspekcja też przestrzega, że mogą sprzedawać tylko te produkty, których oznakowanie jest zgodne z prawdą.

Nie można zapomnieć też o tym, że wkłady do zniczy, zgodnie z przepisami, powinny posiadać oznaczenie, kto jest ich producentem. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie zachęca też wszystkich konsumentów, którzy zauważyli, że wkłady nie mają tego oznaczenia albo też palą się krócej niż deklarują producenci, do zawiadomienia Inspekcji Handlowej. Można to zrobić osobiście w siedzibie w Krakowie przy ul. Ujastek 7, albo też telefonicznie pod numerem: 12 448-10-30, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl

Małopolska - najnowsze informacje