czwartek, 28 lutego 2019 13:30

Czas aby samorządowcy zapukali do drzwi seniorów

Autor Joanna Frydrych
Czas aby samorządowcy zapukali do drzwi seniorów

28 lutego w Urzędzie Miasta Krakowa miała miejsce Międzynarodowa Konferencja “Innowacyjne metody aktywizacji seniorów”, organizowana przez Stowarzyszenie Manko. Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Prezydent Miasta Krakowa – Jacek Majchrowski, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Rafalska oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego - Rafał Bochenek.

Celem konferencji było podsumowanie trzyletnich działań projektu SASME i przedstawienie kluczowego produktu, wypracowanego w toku jego realizacji, tj. kompleksowego programu edukacji medialnej seniorów.

Prezes Stowarzyszenia Manko Łukasz Salwarowski opowiedział o projekcie, oraz o rozwiązaniach, mających na celu zmotywować osoby starsze do różnego rodzaju aktywności, takich jak Europejska Karta Seniora.

Dodatkowo na konferencji poruszany był temat kampanii “Stop manipulacji nie kupuj na prezentacji”, ostrzegającej przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez handlowców sprzedaży bezpośredniej.

Styl Życia

Styl Życia - najnowsze informacje