piątek, 30 kwietnia 2021 11:30

40 proc. KPO dla samorządów. Samorządy dla Polski domagają się zdecydowanych korekt

Autor Marzena Gitler
40 proc. KPO dla samorządów. Samorządy dla Polski domagają się zdecydowanych korekt

40 proc. środków z Krajowego Planu Odbudowy przekazane do samorządów województw, klarowny sposób zarządzania funduszem i wdrożenie autentycznych działań, przeciwdziałających skutkom pandemii - to najważniejsze postulaty Stowarzyszenia "Samorządu dla Polski" zaprezentowane w oświadczeniu na temat nowej wersji KPO zaprezentowanej 28 kwietnia.

Samorządowcy zrzeszeni w Stowarzyszenia "Samorządu dla Polski" krytycznie odnoszą się do nowej wersji Krajowego Planu Odbudowy, zaprezentowanej 28 kwietnia. W wydanym dziś oświadczeniu podtrzymują wszystkie wcześniejsze uwagi dla kluczowego dokumentu, który ma zadecydować o podziale 58 miliardów euro (23,9 miliarda euro dotacji i 34,2 miliarda euro pożyczek) i domagają się zdecydowanej zmiany lub wprowadzenia zdecydowanych korekt.

W wydanym oświadczeniu samorządowcy podkreślają, że w fazie prac nad projektem Krajowego Planu Odbudowy nie przewidziano udziału Jednostek Samorządu Terytorialnego i zarzucają rządowi zbyt późny terminu poddania projektu konsultacjom.  

Niepokój Stowarzyszenia "Samorządu dla Polski" budzi też niejasny sposób zarządzania funduszem. Samorządowcy podtrzymują postulat utworzenia Komitetu Monitorującego KPO.  "W naszej opinii należy jasno określić, iż proponowane w dokumencie Podkomitety powinny mieć bezpośredni i bieżący wpływ na zarządzanie poszczególnymi działaniami przewidzianymi w KPO" - podkreślają autorzy oświadczenia.

Oczekują też, że przed zatwierdzeniem KPO otrzymają do konsultacji projekt „ustawy wdrożeniowej KPO”, który będzie zgodny z założeniami mówiącymi o sposobie zarządzania Krajowym Planem Odbudowy.

Szczególne zastrzeżenia mają samorządowcy do proponowanego podziału środków na transport publiczny. "Nie możemy zgodzić się z podejściem, z którego wynika np., że transport publiczny krajowy będzie finansowany z części grantowej, a transport miejski i regionalny (zarządzany przez samorządy) – z części pożyczkowej (obciążenie zobowiązaniami powinno być tutaj równomierne)" - zauważają.

Zwracają też uwagę na potrzebę spójności z innymi już przyjętymi dokumentami. "Ogólnikowość sformułowań nie pozwala na ocenę, jak konkretne działania zaplanowane w KPO będą spójne z częścią wdrożeniową wymienionych dokumentów. z innymi elementami polityki rozwoju (strategiami, programami itp.) państwa, w tym Krajową strategią rozwoju regionalnego (KSRR) oraz Strategią zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa (SZRWiR)" - czytamy w oświadczeniu.

Podkreślają też, że projekt nie zawiera wystarczającego wykazania spójności KPO z innymi instrumentami nowej perspektywy UE, ponieważ prace nad ich programowaniem nadal trwają.

Apelują również, aby w trakcie realizacji monitorować skutki wdrażania KOP i skuteczność w przeciwdziałaniu problemom wywołanym przez pandemię. "Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu i Rady UE – niezbędne jest monitorowanie, sposobu zarządzania oraz wpływu realizacji programu na niwelowanie rzeczywistych skutków pandemii w Polsce - zauważają w oświadczeniu Samorządu dla Polski. - Należy przewidzieć możliwość dokonania po dwóch latach ewentualnej korekty KPO".

Samorządowcy nadal uważają, że najbardziej skuteczne przeciwdziałanie skutkom pandemii będzie wtedy, gdy 40 proc. środków z KPO trafi do samorządów wojewódzkich. "W celu sprawnego wdrożenia KPO uważamy za konieczne przekazanie wdrażania 40% środków Samorządom Województw" - dodają na zakończenie.

Przypominamy, że Krajowy Plan Odbudowy dziś ma być przyjęty przez Sejm. Za przyjęciem dokumentu w zaproponowanej formie opowiada się Zjednoczona Prawica i Lewica.

OŚWIADCZENIE STOWARZYSZENIA „SAMORZĄDY DLA POLSKI”

Stanowisko samorządowców dotyczące nowej wersji Krajowego Planu Odbudowy, zaprezentowanej 28 kwietnia 2021 roku

Samorządowcy podtrzymują swoje uwagi przekazane podczas konsultacji na ręce Pana Premiera dotyczące braku udziału Jednostek Samorządu Terytorialnego w fazie prac nad projektem Krajowego Planu Odbudowy oraz zbyt późnego terminu poddania projektu konsultacjom.

Wyrażamy stanowisko, że nowa wersja Krajowego Planu Odbudowy - w stosunku do dokumentu przedłożonego przez Rząd RP do konsultacji w dniu 19 lutego 2021 r., - nadal pozostawia większość  kwestii, które wymagają zdecydowanej zmiany lub wprowadzenia zdecydowanych korekt.

1.    Przyjmując nasz postulat dotyczący sposobu zarządzania Krajowym Planem Odbudowy poprzez planowane utworzenie i działanie Komitetu Monitorującego KPO podkreślamy, że w naszej opinii należy jasno określić, iż proponowane w dokumencie Podkomitety powinny mieć bezpośredni i bieżący wpływ na zarządzanie poszczególnymi działaniami przewidzianymi w KPO.

Oczekujemy, że przed zatwierdzeniem KPO otrzymamy do konsultacji projekt „ustawy wdrożeniowej KPO”, który będzie zgodny z założeniami mówiącymi o sposobie zarządzania Krajowym Planem Odbudowy.

2.    Wszyscy jesteśmy przekonani, że do funduszy z Krajowego Planu Odbudowy powinny mieć równy dostęp wszystkie miasta i gminy w naszym kraju. Dlatego nie możemy zgodzić się z podejściem, z którego wynika np., że transport publiczny krajowy będzie finansowany z części grantowej, a transport miejski i regionalny (zarządzany przez samorządy) – z części pożyczkowej (obciążenie zobowiązaniami powinno być tutaj równomierne).

3.    Pragniemy również zauważyć, że projekt Krajowego Planu Odbudowy został uzupełniony o ogólny opis spójności proponowanych działań z innymi elementami polityki rozwoju (strategiami, programami itp.) państwa, w tym Krajową strategią rozwoju regionalnego (KSRR) oraz Strategią zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa (SZRWiR), jednak ogólnikowość sformułowań nie pozwala na ocenę, jak konkretne działania zaplanowane w KPO będą spójne z częścią wdrożeniową wymienionych dokumentów.

4.    Projekt nie zawiera wystarczającego wykazania spójności KPO z innymi instrumentami nowej perspektywy UE, ponieważ prace nad ich programowaniem nadal trwają.

5.    Samorządowcy podtrzymują zdecydowane stanowisko, że – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu i Rady UE – niezbędne jest monitorowanie, sposobu zarządzania oraz wpływu realizacji programu na niwelowanie rzeczywistych skutków pandemii w Polsce. Należy przewidzieć możliwość dokonania po dwóch latach ewentualnej korekty KPO.

6.    W celu sprawnego wdrożenia KPO uważamy za konieczne przekazanie wdrażania 40% środków Samorządom Województw.

Stowarzyszenie „Samorządy dla Polski”

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje