środa, 27 stycznia 2021 09:49

5 SPOSOBÓW NA PRZETRWANIE W DOMOWYM BIURZE

Autor Głos 24
5 SPOSOBÓW NA PRZETRWANIE W DOMOWYM BIURZE

Pandemia COVID-19 spowodowała przejście wielu przedsiębiorstw na świecie na pracę zdalną. To samo stało się również w Polsce. Szybko w niektórych przedsiębiorstwach tzw. home office stał się podstawowym sposobem świadczenia usług. Przed pandemią praca zdalna była uwarunkowana przeważnie dużymi odległościami między pracodawcą a pracownikiem, którzy zwykle mieszkali w innych krajach. Teraz zdalna praca to swoista oznaka życia przedsiębiorstwa które przetrwało kryzys i nie zbankrutowało. Długa fala pandemii pod tym względem spowodowała przedłużenie zdalnej pracy w domu na nieokreślony czas. Pracownicy udowodnili przełożonym, że nie tylko mogą efektywnie pracować z domu, ale także są w stanie utrzymać wysokie wyniki, a nawet je poprawić.

Według instytutu badawczego Gartnera, przed wybuchem pandemii zdalnie pracowało jedynie 5% pracodawców, podczas gdy w czasie pandemii na home office w mniejszym lub większym stopniu przeszło aż 88% przedsiębiorstw. Jednocześnie 97% pracodawców przestało wysyłać pracowników w podróże służbowe. Home office ma kilka zalet. Zakażenie pracowników koronawirusem oznaczałoby zmniejszenie zespołu, a więc i jego osłabienie. Praca zdalna zapewnia pracownikom pod tym względem bezpieczeństwo i umożliwia kontynuację pracy bez narażania nikogo. Ponadto zdalna praca zwiększa elastyczność firmy. Pracownicy, którzy mają dzieci, mogą łatwiej pogodzić życie rodzinne z zawodowym.

W Polsce pracodawcy mogą wydawać wiążące polecenia pracy zdalnej od 8 marca ubiegłego roku. Należy tu zaznaczyć, że home office często jest mylony z telepracą. Ta druga forma zgodnie z Kodeksem pracy polega na stałym wykonywaniu pracy poza firmą. Wtedy pracownik przekazuje pracodawcy wyniki pracy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca realizuje wobec niego obowiązki określone w dziale dziesiątym Kodeksu pracy. Wyłączeniem jest obowiązek dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych.

5 sposobów na domowe biuro

Wzmożony ruch internetowy z powodu przejścia na zdalną pracę przyczynił się do większej aktywności hakerów. Jak zatem dotrzymać kroku w tym trudnym czasie i uczynić swoje domowe biuro wydajnym?

Pierwsze co przychodzi na myśl to oczywiście  szybkość i sprawność łącza, co oznacza wybór rzetelnego dostawcy usług internetowych. Domowy router Wi-Fi pod tym względem zwykle wygrywa w porównaniu z internetem mobilnym, bo większą część zdalnej pracy wykonujemy właśnie w domu.

Oprócz dobrego łącza, korzystaj z VPN (Virtual Private Network, czyli wirtualnej sieci prywatnej). VPN był stosowany jeszcze przed pandemią, ale wobec coraz częstszych zagrożeń staje się on pożytecznym dopełnieniem. Oprócz anonimowości, pozwala on również ominąć regionalne blokowanie treści, np. wskutek praw autorskich, i uzyskać globalny dostęp do wszystkich stron internetowych.

Trzeci najważniejszy sposób to, oczywiście, antywirus. Zwykle nie jest on wbudowany domyślnie do systemu operacyjnego (oprócz usługi Windows Defender i zapory sieciowej), dlatego trzeba instalować go oddzielnie. Komputer należy skanować antywirusem przynajmniej dwa razy na miesiąc, a podczas intensywnej pracy zdalnej nawet częściej.

Warto też korzystać z poufnych wyszukiwarek internetowych które, w odróżnieniu od, na przykład, Google, nie zbierają dane użytkownika i nie zawierają reklamy. Jedną z takich poufnych wyszukiwarek jest DuckDuckGo, która powstała w 2008 roku.

Pomocne są również wirtualne kartki (sticky notes), które można ustawić w rogu ekranu. Dzięki nim nie trzeba zawsze mieć pod ręką tradycyjne papierowe kartki. Pozwalają one na szybkie zapisywanie zadań i  ogólnie wszystkiego, co można łatwo zapomnieć.

Okres globalnego trwania pracy zdalnej zależy od sytuacji z pandemią. Niemniej jednak można się spodziewać, że zalety home office już przekonały do niej większą część pracowników i pracodawców, niż przed pandemią. To może przyczynić się do większej liczby ofert pracy zdalnej w skali globalnej.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje