wtorek, 12 listopada 2019 14:58

50 lat kultywują tradycje swojej małej ojczyzny

Autor Marzena Gitler
50 lat kultywują tradycje swojej małej ojczyzny

Zespół Regionalny „Lipniczanie” obchodził  jubileusz 50-lecia działalności. Impreza z tej okazji odbyła się w budynku Szkoły Podstawowej w Lipnicy Wielkiej.

„Lipniczanie” są od lat kulturalną wizytówką gminy Korzenna, a umiejętności zespołu doceniane są na przeglądach, festiwalach i konkursach organizowanych w całym kraju. O jego znaczeniu dla lokalnej społeczności świadczył liczny udział w jubileuszowej uroczystości sympatyków, mieszkańców gminy oraz przedstawicieli instytucji i samorządów. Wydarzenie było okazją do gratulacji i podziękowań za wkład grupy w podtrzymywanie regionalnej tradycji.

Wraz z gratulacjami i życzeniami kolejnych wspaniałych jubileuszy, okolicznościową nagrodę - 15 tys. zł od samorządu województwa - przekazała wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego Marta Mordarska. Z kolei władze gminy Korzenna podarowały 5 tys. zł, a przedstawiciele powiatu nowosądeckiego – 4 tys. zł.

Podczas jubileuszowej gali gratulacje i okolicznościową nagrodę w imieniu samorządu województwa przekazała wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego Marta Mordarska. Powiat Nowosądecki reprezentowała Zofia Nika – członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Nowosądeckiego Marta Adamczyk, radni Marcin Bulanda, Piotr Ogorzałek, Franciszek Kantor.

W imieniu starosty Marka Kwiatkowskiego, Zofia Nika wręczyła promesę na 4 tysiące złotych przyznaną Zespołowi, a także Złote i Srebrne Jabłka Sądeckie dla najbardziej zasłużonych członków „Lipniczan”. Złote Jabłko Sądeckie otrzymała Ewa Bulanda. Srebrnymi Jabłkami Sądeckimi zostali odznaczeni: Tomasz Żarowski, Magdalena Bulanda, Marcin Andrzej Wąs, Monika Golonka, Jolanta Koralik, Anna Brzóska i Justyna Semla.

Nagrodę finansową starosty nowosądeckiego otrzymali: Aleksander Zieleń i Mariusz Bulanda.

- Gratuluję jubileuszu – mówiła Zofia Nika. – Dziękuję za kultywowanie i promocję tradycji lachowskich oraz wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny.

***

Zespół Regionalny „Lipniczanie” rozpoczął działalność w 1969 roku. Jego założycielem i długoletnim kierownikiem był Jan Bulanda. Początek lat 70-tych był czasem starań o skompletowanie strojów, zakup instrumentów, ustalenie autentycznego repertuaru, choreografii, pozyskanie profesjonalnej opieki instruktorów. W kolejnych latach zespół zdobywał czołowe miejsca w wielu konkursach i przeglądach m.in.: w Konkursie „Praca w obrzędach i zwyczajach” w Rzeszowie, w Ogólnopolskim Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu, w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Po 2000 r. pod kierownictwem Marii Jaworeckiej zespół zyskał nowe oblicze. Prężnie zaczęła też działać grupa dziecięca. W repertuarze zespołu znalazły się takie widowiska, jak: Idą draby, Obigrowka u Swatowskiego i sprzedanie rózgi czy też Betlejem Polskie L. Rydla. Nagrane wówczas płyty to m.in.: w 2005 r. – Obigrowka u Swatowskiego i inne melodie, w 2007 r. – Po kolędzie, w 2008 r. – Hej nie kochaj dziewczyno. Zespół wykonuje, charakterystyczne dla regionu Pogórza, tańce m.in.: naso polka, polka starej baby, polka w lewo, śtajer czy też lipnicki walc. „Lipniczanie” to grupa, która prezentuje autentyczny folklor na bardzo wysokim poziomie, co ma odzwierciedlenie w jakości występów, licznych sukcesach i półwiecznej tradycji nieprzerwalnej działalności.

inf. i foto: Powiat Nowosądecki, UMWM

Nowy Sącz - najnowsze informacje