sobota, 6 kwietnia 2024 08:00

780 tys. zł dofinansowania dla strażaków z gminy Gołcza

Autor Mirosław Haładyj
780 tys. zł dofinansowania dla strażaków z gminy Gołcza

W środę (27 marca) Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołczy na czele z Prezesem Zygmuntem Wolnickim odebrali bon o wartości 780 000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki.

Dofinansowanie o wartości 780 000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego pozyskane zostało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna”. Zadanie to jest realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 2. Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych.

Uroczystość odebrania bonu odbyła się w Muzeum Pożarnictwa w Alwerni. Wzięli w niej udział Wicemarszałek Łukasz Smółka i członek Zarządu Województwa Iwona Gibas.

Inf. i foto: UG Gołcza

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka