piątek, 18 października 2019 07:37

Andrychów: Nie będzie śmierdzieć?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Andrychów: Nie będzie śmierdzieć?

Gmina Andrychów (powiat wadowicki) zakończyła rekultywację składowiska odpadów w Andrychowie.

– Zakres rzeczowy projektu obejmował rekultywację techniczną polegającą na uporządkowaniu składowiska, kształtowaniu powierzchni czaszy kwatery, wykonaniu warstwy wyrównawczej wykonanie warstwy uszczelniającej, wykonaniu warstwy ochronnej, warstwy stabilizującej i warstwy glebotwórczej oraz rekultywacji biologicznej – wylicza Urząd Miejski w Andrychowie. – W celu odprowadzenia gazu składowiskowego wykonano 5 studni biernego odgazowywania zagłębionych w odpadach do dna składowiska. Studnie zostały wyposażone w pochodnie do spalania gazu składowiskowego. W ramach projektu zrealizowano również system odwodnienia składowiska – podkreślają urzędnicy.

Zadanie kosztowało ponad milion złotych (dokładnie 1 079 104,53 zł). 431 641,78 zł udało się pozyskać ze środków NFOŚiGW. Reszta to był wkład własny gminy Andrychów.

Celem rekultywacji składowiska było zmniejszenie jego szkodliwego oddziaływania na ziemię, wodę i powietrze w otoczeniu.

– Dzięki przeprowadzonym pracom ograniczono wpływ wód deszczowych i roztopowych na bryłę składowiska, oddziaływania na otoczenie powstającego gazu składowiskowego. Wyeliminowano możliwość infiltracji zanieczyszczeń z terenu składowiska do środowiska gruntowo-wodnego. Ważnym efektem przeprowadzonych prac jest poprawa estetyki otoczenia – podkreśla Urząd Miejski w Andrychowie.

Wadowice - najnowsze informacje