poniedziałek, 4 grudnia 2023 09:38

Barbórka 125 metrów pod ziemią

Autor Marzena Gitler
Barbórka 125 metrów pod ziemią

1 grudnia górnicy Kopalni Soli „Wieliczka” świętowali tradycyjną Barbórkę. Uroczystej mszy św. w kaplicy św. Kingi przewodniczył abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Następnie górnicza brać  udała się do komory Warszawa na tradycyjną akademię.

Górniczy zwyczaj nakazuje świętować wedle ustalonego porządku. Pierwsza zawsze jest modlitwa – podziękowanie za kończący się rok oraz prośba o opiekę św. Barbary na cały kolejny. W barbórkowym kazaniu arcybiskup Marek Jędraszewski mówił o mądrości, która w pięknie otaczającego świata pozwala dostrzec Boga oraz czuwaniu. Przywołał sylwetkę św. Barbary. – Na pewno wśród tych chrześcijan mądrych i jednocześnie czuwających odkrywamy patronkę górniczej braci świętą Barbarę - podkreślił w homilii Metropolita Krakowski. – Szczególne warunki pracy pod ziemią kazały widzieć i odkrywać piękno stworzenia: niekiedy był to niebezpieczny żywioł, ale i materia przetworzona przez utalentowanych ludzi. Z tego żywiołu, z tej soli powstawały takie piękne dzieła rzeźbiarskie. Obcowanie z solą prowadzi ludzi do wyrażania swej wiary właśnie tak, w postaci rzeźb świętych pańskich i samego Chrystusa - dodał, zwracając się do górników i pozostałych uczestników barbórkowej liturgii.

Kolejnym punktem barbórkowych obchodów była akademia w komorze Warszawa, na głębokości 125 m. Tegorocznej Barbórce towarzyszyła pamięć o górnikach, którzy zginęli w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie – wielicka załoga uczciła ich minutą ciszy.

Podczas uroczystości uhonorowano zasłużonych pracowników Kopalni Soli „Wieliczka”. Prezes Kopalni Paweł Nowak podsumował kończący się rok. Upłynął on w podziemnej Wieliczce m.in. pod znakiem intensywnych prac zabezpieczających, wzmożonego ruchu turystycznego, który doszedł do ponad miliona gości oraz jubileuszu 45-lecia obecności kopalni na Liście Światowego  Dziedzictwa UNESCO.

Tydzień wcześniej, 24 listopada w komorze Warszawa spotkali się jubilaci. Nie brakowało wśród nich pracowników, którzy z wielicką kopalnią są związani nawet 30-40 lat, czyli praktycznie przez całe swoje życie zawodowe.

inf. Kopalnia Soli "Wieliczka", fot. R. Stachurski

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka