sobota, 12 lutego 2022 06:34

Była premier Beata Szydło Honorowym Obywatelem Gminy Spytkowice. Wójt uzasadnia decyzję

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Była premier Beata Szydło Honorowym Obywatelem Gminy Spytkowice. Wójt uzasadnia decyzję

Rada Gminy w Spytkowicach zdecydowała podczas ostatniej sesji o przyznaniu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Spytkowice Beacie Szydło.

Na mocy uchwały Rada Gminy podczas ostatniego posiedzenia zdecydowała o przyznaniu honorowego obywatelstwa gminy Spytkowice pani Beacie Szydło, premierowi RP w latach 2015-2017, a obecnie posłowi do Parlamentu Europejskiego.

Wójt gminy Mariusz Krystian, uzasadniając projekt uchwały, mówił m.in.:

-Pani Beata Szydło od 2010 roku aktywnie współpracuje z Gminą Spytkowice i czynnie angażuje się w jej zrównoważony, dynamiczny i wieloaspektowy rozwój oraz uczestniczy w jej życiu kulturalnym i społecznym. Wyrazem tego działania jest czynny udział Pani Beaty Szydło w wydarzeniach społecznych, kulturalnych i patriotycznych organizowanych na terenie gminy, takich jak: Święto Flagi, Dożynki Gminne czy rodzinny Piknik „Spytkowice ProFamilia”, a także efektywne i stałe wspieranie inicjatyw realizowanych przez władze samorządowe Gminy Spytkowice. Współpraca, o której mowa powyżej, była szczególnie istotna dla Gminy Spytkowice w latach 2015-2017, kiedy pani Beata Szydło pełniła funkcję Prezesa Rady Ministrów. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu pani Premier, decyzją Rady Ministrów Gmina Spytkowice przejęła z dniem 1 stycznia 2017 roku obszar przysiółka Wiśnicz, należącego wcześniej administracyjnie do Gminy Alwernia. Wymieniając zasługi pani Beaty Szydło, nie sposób nie wspomnieć o działaniach podejmowanych przez kierowany przez nią Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, które cechowały się troską o potrzeby polskiej rodziny. Program „Rodzina 500+” w sposób niezwykle zauważalny rozwiązał problem ubóstwa polskich rodzin, zwłaszcza rodzin wielodzietnych. Z jego dobrodziejstw korzystają także rodziny z terenu Gminy Spytkowice.

Ważnym elementem obrad było również wręczenie przez wójta gminy Spytkowice oraz przewodniczącego Rady Gminy stypendiów dla uczniów nagrodzonych w ramach Gminnego Programu Stypendialnego za bardzo dobre wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2021/2022.

Inf.: UG Spytkowice

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje