wtorek, 9 maja 2023 12:26

Będzie kosztować 9 mln zł. Kto wybuduje przedszkole w Zakliczynie?

Autor Marzena Gitler
Będzie kosztować 9 mln zł. Kto wybuduje przedszkole w Zakliczynie?

Wiadomo kto wybuduje przedszkole w Zakliczynie. Kolorowy budynek ma powstać już w przyszłym roku.

Po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie „Budowa przedszkola publicznego wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu w m. Zakliczyn w Gminie Siepraw” w dniu 28 kwietnia 2023 roku Tadeusz Pitala - Wójt Gminy Siepraw oraz Edyta Żądło - Skarbnik Gminy podpisali umowę z wykonawcą robót budowlanych, który przedstawił najkorzystniejsza ofertę w postępowaniu. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „OLEXBUD”. Umowa opiewa na kwotę nieco ponad 9 mln zł.

Na budowę przedszkola w Zakliczynie Gmina Siepraw pozyskała dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych, która pokryje aż 85 proc. kosztów inwestycji. Pozostałe 15 proc. pochodzić będzie z budżetu Gminy Siepraw.

Jeżeli nie nastąpią nieprzewidziane okoliczności to przedszkole powstanie w ciągu 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli do sierpnia 2024 r.

W projekcie 6-oddziałowego Przedszkola przewidziane zostały: sale dydaktyczne z łazienkami i zapleczem magazynowym przeznaczone dla realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych, zabaw oraz wypoczynku i spania, zaplecze szatniowe umożliwiające „bezkolizyjne” przyprowadzanie i odbieranie dzieci o jednej porze, WC personelu przedszkola w sąsiedztwie sal dydaktycznych, WC ogólnodostępne, w tym przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przedszkole będzie mieć też własną kuchnia do przygotowywania posiłków wraz z innymi pomieszczeniami bloku żywieniowego i jadalnię dla min. 50 dzieci. W placówce znajdzie gabinet do logopedii i terapii pedagogicznej, część administracyjna, w tym m.in.: gabinet dyrekcji, pokój nauczycielski, sekretariat, szatnia dla personelu, pomieszczenia gospodarcze i techniczne.

Maluchy będą też miały własną wspólną salę wielofunkcyjną, wyposażoną w nagłośnienie, projektor z ekranem, składaną scenę oraz kotarę sceniczną. Będzie można wiec podziwiać ich występy lub też gościć profesjonalnych aktorów.

Projekt budynku opracowała pracownia architektoniczna ARCH – LOGICA Wiktora Kielana z Borzęty, która ma na swoim koncie wiele ciekawych realizacji, m.in. nowy budynek Starostwa Powiatowego w Myślenicach czy obserwatorium na Lubomirze. Każda sala znajdzie się jakby w odrębnym, kolorowym domku, przykrytym dwuspadowym dachem. Elewację ożywią kolory: żółty, czerwony, zielony i niebieski.

fot. UG Siepraw

Myślenice - najnowsze informacje

Rozrywka