piątek, 1 stycznia 2021 10:35

Będzie modernizacja linii kolejowej nr 93. To dobra wiadomość dla mieszkańców Chrzanowa, Trzebini i Libiąża

Autor Marzena Gitler
Będzie modernizacja linii kolejowej nr 93. To dobra wiadomość dla mieszkańców Chrzanowa, Trzebini i Libiąża

Z upoważnienia wojewody małopolskiego Łukasza Kmity została wczoraj wydana decyzja dotycząca budowy, rozbudowy, przebudowy oraz modernizacji linii kolejowej nr 93 wraz z infrastrukturą kolejową. To ważna informacja  zwłaszcza dla mieszkańców Chrzanowa, Trzebini oraz Libiąża.

W ramach przedsięwzięcia zostanie rozbudowany układ torowy oraz wyremontowane istniejące odwodnienie torowe. Inwestycja będzie polegała również na budowie rurociągu, a także nowego wiaduktu, schodów skarpowych, studni chłonnych oraz przebudowie drogi wewnętrznej.

Realizacja budowy i modernizacji powyższej linii kolejowej jest integralną częścią zadania: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na, odcinku Trzebinia- Oświęcim” w ramach POliŚ 5.1-12. Linia kolejowa nr 93 jest linią dwutorową. Wykorzystywana jest w obsłudze ruchu aglomeracyjnego i turystycznego, a w szczególności do realizacji ciężkich transportów węgla kamiennego ze Śląskich kopalni i tranzytu towarów na południe Europy. Inwestycja ma na celu skrócenie czasu podróży, poprawę płynności ruchu oraz przepustowości linii kolejowej.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności dzięki czemu inwestor będzie mógł od razu przystąpić do prac.

inf. MUW

Chrzanów - najnowsze informacje