czwartek, 16 maja 2024 11:20

Bezpieczeństwo wymaga od nas odważnych decyzji

Autor Artykuł sponsorowany
Bezpieczeństwo wymaga od nas odważnych decyzji

Zapewnienie bezpieczeństwa to nasze najważniejsze wyzwanie na dziś. Bezpieczeństwo to najważniejszy cel dla Polski oraz Europy dziś i na najbliższe lata.

Ostatnie lata pokazały nam, że to bezpieczeństwo mieszkańców jest celem, któremu musimy poświęcić najwięcej uwagi i wysiłku, a zarazem wyzwaniem w wielu wymiarach.

W wymiarze usług codziennych, a także ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi, takimi jak sąsiedztwo wojny oraz wewnętrznymi, jak przestępczość i próby łamania prawa. Wszystkie te przestrzenie wymagają wzmocnienia, przyjęcia skuteczniejszej perspektywy i wdrożenia nowych strategii.

Pamiętajmy też o bezpieczeństwie ekonomicznym mieszkańców, który to temat w ostatnim czasie poruszany jest również przez protestujących. Bezpieczeństwo ekonomiczne dotyczy różnych przestrzeni codziennego życia. Coraz częściej przekraczane są granice wysokości opłat ponoszonych przez obywateli, a ubóstwo i utrata stabilności niszczą poczucie bezpieczeństwa każdego, kogo dotykają.

Obecnie często mówimy też o bezpieczeństwie społecznym. Bezpieczeństwo osób starszych i ludzi młodych ma różne wymiary, ale po dokładnej analizie możemy wskazać wiele wspólnych obszarów. Wśród nich bezpieczeństwo w obszarze opieki medycznej, w tym psychologicznej, wsparcie obszaru socjalnego dla osób         starszych i młodzieży z rodzin potrzebujących wsparcia.

Artur Kozioł

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka