czwartek, 20 stycznia 2022 15:51

Bezpłatny cykl szkoleń dla lokalnych liderów organizacji pozarządowych

Autor Artykuł zewnętrzny
Bezpłatny cykl szkoleń dla lokalnych liderów organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie BONUM PUBLICUM zaprasza do udziału w projekcie pn.„OBYWATELSKA INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA 2.0”Projekt zakłada realizację cyklu działań w 66 miastach na prawach powiatu, mających na celu podniesienie wiedzy dotyczącej dostępnych instrumentów partycypacji obywatelskiej, w tym min.:

  • budżetów partycypacyjnych,
  • petycjach,
  • trybach wnioskowych,
  • dostępie do informacji publicznej,
  • konsultacjach społecznych,
  • inicjatywie uchwałodawczej.

W ramach realizowanych działań przeprowadzony zostanie CYKL SZKOLEŃ dla lokalnych liderów oraz wielopoziomowa kampania społeczna.

Szkolenia odbędą się w Kielcach oraz Sandomierzu  i kierowane są przede wszystkim do przedstawicieli lokalnych społeczności, członków organizacji pozarządowych, ruchów społecznych oraz osób aktywnych społecznie i obywatelsko zainteresowanych rozwojem samorządności i aktywizacją obywatelską.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu udziela Organizator pod nr telefonu: 41-230-71-87

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Małopolska - najnowsze informacje