sobota, 3 sierpnia 2019 14:21

Biecz: Dwie drogi do remontu. Są pieniądze

Autor Anna Piątkowska-Borek
Biecz: Dwie drogi do remontu. Są pieniądze

Jak poinformował Urząd Miejski w Bieczu, dwie drogi gmimne zostaną wyremontowane. Będzie to możliwe dzięki dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

– W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z budżetu Województwa Małopolskiego przyznało Gminie Biecz dofinansowanie w kwocie 690.000 zł na remont dróg gminnych „Jedle” w Libuszy oraz „Na Cieniawę” w Bugaju – podaje UM Biecz. – Na odcinku 340 metrów drogi „Jedle” oraz na 720 metrach traktu „Na Cieniawę” planowane jest wykonanie podbudowy oraz położenie nawierzchni asfaltowej wraz z budową poboczy. Dofinansowanie wyniesie 80% kosztów inwestycji – dodają urzędnicy.

Gorlice - najnowsze informacje