niedziela, 24 maja 2020 10:55

Blisko 4 mln zł dla szpitala w Tarnowie. Co za nie powstanie?

Autor Marzena Gitler
Blisko 4 mln zł dla szpitala w Tarnowie. Co za nie powstanie?

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka i dyrektor szpitala Anna Czech podpisali wczoraj umowę na dofinansowanie dwóch inwestycji.

Nowe inwestycje w szpitalu im. Św Łukasza w Tarnowie

Pierwszą z nich jest remont i przebudowa Oddziału Dziecięcego oraz Oddziału Chirurgii Dziecięcej tarnowskiego szpitala. W ramach inwestycji w obiekcie powstaną zupełnie nowe sale z własnymi łazienkami i dostępem do Internetu. Wydzielone zostaną odcinki dla dzieci młodszych i starszych powyżej 3 lat. Utworzone zostaną także dodatkowe izolatki - z uwagi na różne rodzaje schorzeń z jakimi trafiają mali pacjenci.

Na oddziałach powstaną nowe świetlice do nauki i zabawy. Pomieszczenia zostaną wyposażone w nowe, funkcjonalne meble dostosowane do potrzeb najmłodszych. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, powstanie dla nich szatnia i specjalne pomieszczenia, z których będą mogli korzystać w czasie pobytu w szpitalu. Zostanie również zainstalowana klimatyzacja i wentylacje.

Wszystkie prace zaplanowano na 2020 rok.

Oddział Dziecięcy i Oddział Chirurgii Dziecięcej mają strategiczne znaczenie w opiece nad dziećmi na wschodzie województwa małopolskiego, dlatego na wsparcie tej inwestycji przeznaczyliśmy kwotę 3,3 mln zł. Środki te pochodzą z budżetu województwa - zaznaczył wicemarszałek Łukasz Smółka.

Nowoczesny Blok Operacyjny

W szpitalu powstanie także nowy obiekt. W czterokondygnacyjnym budynku o powierzchni ponad 5,5 tys. m kw. znajdą się: Centralny Blok Operacyjny wraz z salą wybudzeniową i zapleczem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralna Sterylizatornia oraz rozbudowany Oddział Neurologii z pododdziałem Udarowym. Nowy blok operacyjny będzie dobudowany do istniejącego budynku ”H” od strony wschodniej i północnej oraz połączony z nim komunikacyjnie na parterze i I piętrze.

Pomieszczenia i sale operacyjne naszego bloku nie były remontowane od czasu uruchomienia szpitala, czyli od blisko 30 lat. Z uwagi na całodobową pracę naszej placówki i Bloku Operacyjnego nie ma możliwości przeprowadzenia remontu czy przebudowy. Po uzyskaniu opinii ekspertów wypracowano wnioski, które wskazały, iż najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest budowa nowego budynku – powiedziała dyrektor szpitala Anna Czech.

W budynku powstanie 7 sal operacyjnych - w tym jedna hybrydowa – do zabiegów chirurgii ogólnej, onkologicznej, neurochirurgii, ortopedii, urologii, laryngologii, sala wybudzeniowa na 7 łóżek, sala OAiT na 14 łóżek, centralna sterylizatornia, pomieszczenia techniczne dla bloku operacyjnego i nowa przestrzeń dla Oddziału Neurologii. Przewiduje się m.in. powiększenie śluzy wejściowej na pierwszym piętrze i przeniesienie szatni personelu do piwnic budynku. W nowej części udarowej Oddziału Neurologii brak jest obecnie pomieszczeń i obszarów, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziału w związku z czym planuje się m.in. zorganizowanie sali intensywnego nadzoru na 8 stanowisk, sal poudarowych na około 16 łóżek (część udarowa Oddziału).

Zakres rzeczowy inwestycji objętej dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Małopolskiego obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji.

Na wykonanie kompletnej dokumentacji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń przeznaczyliśmy kwotę 600 tys. zł z budżetu województwa. Realizację inwestycji zaplanowano na 2020 rok - wyjaśnia wicemarszałek Łukasz Smółka.

inf. i foto: UMWM

Tarnów - najnowsze informacje