piątek, 31 maja 2019 05:48

Borzęcin Górny. Podpisano umowę na rozbudowę Remizy OSP

Autor Mirosław Haładyj
Borzęcin Górny. Podpisano umowę na rozbudowę Remizy OSP

W czwartek, 23 maja br. w wyniku rozstrzygniętego przetargu podpisano umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem działki nr 5123”. Na przetarg wpłynęło 9 ofert, z których najkorzystniejszą złożyła Firma Handlowo - Usługowa „EL-BUD” Leszek Wójcik z Borzęcina na kwotę 2 miliony 245 tysięcy 898 złotych 13 groszy brutto.

Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 milion 299 tysięcy 625 złotych. Firma EL-BUD - wykonawca robót zrealizuje inwestycję w terminie do 30 września 2020 roku.
W wyniku prowadzonych prac powstaną nowe stanowiska garażowe dla pojazdów OSP, sala wielofunkcyjna i szkoleniowa, zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne dla korzystających z obiektu, w tym świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zagospodarowany zostanie teren w centrum miejscowości.

- W ramach estetyzacji centrum miejscowości, rozebrany zostanie budynek byłej "masarni" w Borzęcinie. W jego miejsce pojawi się plac z małą architekturą, zielenią i miejscami parkingowymi przylegający do projektowanego budynku - mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. - Rozbudowa remizy polegać będzie na wydłużeniu budynku o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, na poddaszu salę szkoleniową. W ramach przebudowy części istniejącej wybudowana zostanie zewnętrzna winda panoramiczna dla osób niepełnosprawnych, zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne wewnątrz budynku, na parterze wykonane zostanie zaplecze sanitarne dla potrzeb OSP, a na piętrze i poddaszu nowe węzły sanitarne.

Budynek, w którym mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, na co świadczeniobiorcy niejednokrotnie zwracali uwagę. Ponadto druhowie z jednostki OSP Borzęcin Górny, która jako jedyna z gminy funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym, borykają się z problemem niewystarczającej bazy garażowej dla pojazdów i sprzętu. Na stanie jednostki znajdują się cztery samochody: ciężki, średni oraz dwa lekkie, w tym jeden ratownictwa technicznego. Ponadto jednostka OSP od 2015 roku wyposażona jest w łódź ratownictwa wodnego.
Jak zgodnie podkreślają samorządowcy, istnieje konieczność zabezpieczenia bazy adekwatnej do potrzeb OSP oraz dostosowania budynku do obowiązujących przepisów, norm i standardów. W efekcie prowadzonych przy obiekcie prac zyska również wizerunek centrum Borzęcina, gdzie pojawi się nowy plac i miejsca postojowe, mała architektura, zieleń i ogrodzenie.

Brzesko - najnowsze informacje