poniedziałek, 12 października 2020 06:15

Małopolska. Więcej patroli na ulicach, mniej mandatów za złe parkowanie?

Autor Marzena Gitler
Małopolska. Więcej patroli na ulicach, mniej mandatów za złe parkowanie?

Wracają kontrole znane z początków epidemii i pierwszego lockdownu. Patrole policyjne wzmocnią Wojska Obrony Terytorialnej, a od jutra funkcjonariusze straży miejskich i gminnych. To decyzja wojewody.

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita wydał zarządzenie, na mocy którego straże te zostaną podporządkowane komendantom właściwych terytorialnie jednostek Policji.

- Ta współpraca obejmie w szczególności zadania związane z weryfikacją realizacji nakazów, zakazów i obowiązków dotyczących walki z epidemią. Obostrzenia wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Każdy zatem musi ich zatem przestrzegać. To dla naszego wspólnego dobra. Dodatkowe kontrole, które będą realizowane przez Policję przy wsparciu straży miejskich i gminnych, służą temu, by zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 – podkreśla wojewoda.

Oznacza to, że straze gminne zamiast wykonywać swoje normalne zadania, do jakich zostały powołane, zajmą się legitymowaniem osób, które nie mają maseczek i kontrolami sklepów. Powiatowi komendanci Policji będą mogli dysponować nimi według bieżących potrzeb.

W Małopolsce działają 33 straże miejskie lub gminne. Do działań wspólnie z Policją przewidziano 364 strażników. W samym Krakowie Policję wesprze 230 strażników miejskich. Polecenie Wojewody Małopolskiego obowiązuje od 12 października br.

Małopolska - najnowsze informacje