piątek, 28 maja 2021 18:27

Brzeski szpital przywraca odwiedziny. Na jakich zasadach?

Autor Mirosław Haładyj
Brzeski szpital przywraca odwiedziny. Na jakich zasadach?

Z dniem 29 maja 2021 r w SP ZOZ w Brzesku przywraca możliwość odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych. Odwiedziny będą możliwe według ściśle określonych zasad.

Wznowione od soboty (29 maja) odwiedziny pacjentów w brzeskim szpitalu będą możliwe wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:

  • odwiedziny możliwe są codziennie w godzinach 13:00 – 17:00,
  • do pacjenta może wejść jednoczasowo wyłącznie jedna pełnoletnia osoba odwiedzająca,
  • przed wejściem/wyjściem do/z oddziału należy zdezynfekować ręce,
  • na czas odwiedzin osoba odwiedzająca oraz pacjent muszą zakładać jednorazowe maseczki chirurgiczne, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego dystansu min. 1,5 m.,
  • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
  • artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum,
  • obowiązuje ograniczenie czasu odwiedzin do max. do 30 min,  osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego,
  • ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze personel medyczny oddziału, w którym przebywa pacjent,
  • pacjent nie może opuszczać oddziału,
  • w sali chorych może przebywać jednoczasowo wyłącznie jedna osoba odwiedzająca.  Mając na uwadze na dobro i bezpieczeństwo pacjentów szpitala, prosimy wszystkie osoby odwiedzające o bezwzględne przestrzeganie powyższych zaleceń.

Inf.: Szpital w Brzesku
Fot.: Photo by National Cancer Institute on Unsplash

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje