środa, 7 kwietnia 2021 12:39

Brzesko: Browar wspomoże lokalne InicJaTyWy - zgłoś swój pomysł i wygraj 10 tys. zł

Autor Mirosław Haładyj
Brzesko: Browar wspomoże lokalne InicJaTyWy - zgłoś swój pomysł i wygraj 10 tys. zł

W 8. edycji Programu Grantowego InicJaTyWy do wygrania jest aż 100 tys. zł. To kolejna szansa by na terenie Brzeska i okolic zrealizować wartościowe projekty np.: miejsca odpoczynku, siłownie plenerowe, czy warsztaty edukacyjne nt. ekologii i opakowań po produktach. Swoje projekty zgłaszać mogą organizacje pozarządowe i instytucje użyteczności poprzez stronę Programu.

Wnioski do Programu Grantowego InicJaTyWy można składać do 23 kwietnia br. w dwóch kategoriach: na rzecz poprawy świadomości ekologicznej i na rzecz społeczności lokalnych, poprzez formularz na stronie www.inicjatywy.com.pl.

Przykłady projektów, które mogą powstać w Brzesku

Swoje projekty organizacja mogą w tym roku zgłaszać w nowej kategorii „na rzecz poprawy świadomości ekologicznej”. Są to np. działania edukacyjno-informacyjne w zakresie: segregacji zużytych opakowań, recyklingu, zastosowania opakowań zwrotnych, wpływu opakowań na środowisko i życie ludzi. Kilka przykładów:

 • Organizacja i promocja dnia bez śmieci, w którym np. można zorganizować warsztaty on-line z zastosowania opakowań, segregacji śmieci, życia w stylu „zero waste”, czy zorganizować zbiórkę odpadów z terenu miasta.
 • Program „zero słomek/jednorazowych opakowań” we współpracy z lokalnymi restauracjami, barami, stołówkami.
 • Stworzenie miejskiej „Podzielni”, w której mieszkańcy mogą oddawać i wybierać zabawki, ubrania i buty oraz mały sprzęt AGD.
 • Akcja „Zero plastiku” w naszym mieście – zorganizowanie zbiórki plastiku, edukacja nt. opakowań plastikowych i oznaczeń na nich – wydawanie roślin, ziół w zamian za oddane butelki.
 • „Segreguj z głową” – warsztaty nt. prawidłowego segregowania odpadów.
 • „Opakowania dobre dla planety” – edukacja na temat opakowań, ich liczby na świecie i w Polsce, rozróżnienie na opakowania jedno i wielorazowe, przekazanie dla mieszkańców opakowań wielokrotnego użytku.
 • Warsztaty z recyklingu dla seniorów.

Przykłady projektów w kategorii na rzecz społeczności lokalnych:

 • Zagospodarowanie i porządkowanie terenów zielonych, doposażenie infrastruktury.
 • Realizowanie nasadzeń, oaz zieleni, ogrodów, szlaków turystycznych rowerowych lub pieszych.
 • Działania, które wspierają np. lokalne ośrodki pomocy czy schroniska poprzez prowadzenie zajęć, warsztatów czy odnawianie i doposażanie pomieszczeń.
 • Działania na rzecz seniorów np. siłownie plenerowe, warsztaty, zajęcia edukacyjne, czy sprzęt np. do rehabilitacji.
 • Akcje edukacyjne nt. odpowiedzialnego spożywania alkoholu.
 • Działania, które pomagają dbać o zieleń, zbiorniki wodne, czy lasy. Mogą to być akcje zbierania śmieci czy działania edukacyjne.

Organizacje i instytucje z powiatu brzeskiego mogą ubiegać się o 5 grantów, o łącznej wartości 50 tys. zł. Zgłaszane inicjatywy muszą być skierowane do osób pełnoletnich. Po zgłoszeniach Jury wybierze pulę projektów spełniających wymagania regulaminowe. O ostatecznym wyborze zwycięzców zadecydują internauci. Na stronie internetowej programu każdy będzie mógł oddać głos na jeden z projektów zakwalifikowanych przez Jury.

Zmieńcie swoje otoczenie i zgłoś projekt na www.inicjatywy.com.pl.


O programie

Celem Programu InicJaTyWy jest poprawa życia lokalnych społeczności w sąsiedztwie Browaru Okocim. Partnerem tegorocznej edycji jest firma INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A, a także Urząd Miasta Brzesko. W 8. edycji „Inicjatyw” Carlsberg Polska przeznacza sumarycznie 100 tys. zł. na 10 grantów, o które mogą się ubiegać organizacje i instytucje z Powiatu Brzeskiego i Sierpeckiego.

Program grantowy InicJaTyWy powstał w 2014 r. W czasie siedmiu edycji zrealizowano 64 projekty, na łączną kwotę 550 tys. złotych. W ub. latach w okolicy Browaru Okocim z granów Carlsberg Polska m.in. wykonano nową podłogę oraz wymieniono pokrycie dachowe w amfiteatrze w Łoniowej, zrewitalizowano zieleń miejską na Brzeskim Rynku, przeprowadzono rewitalizację budynku i terenu przy siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Browaru Okocim w Brzesku oraz stworzono salę spotkań dla mieszkańców przy remizie OSP w Buczu.

Szczegóły nt. Programu znajdują się na www.inicjatywy.com.pl

Fot. i inf.: Browar Okocim

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje