poniedziałek, 13 września 2021 09:09

Brzesko: Znowu to samo! Koronawirus na SOR. Szpital ogranicza odwiedziny pacjentów

Autor Mirosław Haładyj
Brzesko: Znowu to samo! Koronawirus na SOR. Szpital ogranicza odwiedziny pacjentów

10 września SP ZOZ w Brzesku wprowadz ograniczenia w odwiedzinach pacjentów w oddziałach szpitalnych.

W rozmowie z redakcją Głos24, rzecznik brzeskiego szpitala, Monika Mikołajek-Burek przyznała, że zmniejszenie liczby osób mogących odwiedzić swoich bliskich w szpitalu jest związane z koronawirusem:

– Są to działania prewencyjnie, związane z przypadkami wykrycia osób zakażonych koronawirusem wśród osób przyjmowanych na SOR.

Szybkie badania przesiewowe w oparciu o testy antygenowe, prowadzone na terenie brzeskiej placówki okazały się w kilku przypadkach pozytywne.

– Nie chcielibyśmy wstrzymywać pracy oddziałów oraz ograniczać czy odwoływać zabiegów operacyjnych. Leży to w interesie i pracowników i pacjentów. Stąd ograniczenia. Chcę podkreślić, że nie likwidujemy całkowicie odwiedzin, tylko zawężamy ich zakres, tak by sprawować nad nimi większy nadzór w oddziałach.

Rzecznik brzeskiej placówki zapewniła, że osoby chcące obecnie odwiedzić kogoś w szpitalu nie będą poddawane testom na obecność koronawirusa.

– Oczywiście, najlepiej by było, żeby osoba, która przychodzi do szpitala była już zaszczepiona, ale tego też nie sprawdzamy. Natomiast osoby wchodzące na teren szpitala muszą wypełnić oświadczenie, które jest wymagane wewnętrznym zarządzeniem dyrektora.

Odwiedziny będą możliwe wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:

 1. Odwiedziny w oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie w godzinach 13:00 – 14:00
 2. Wejście do Oddziału nadzoruje pracownik szpitala
 3. Ze względów epidemiologicznych, osoba odwiedzająca wypełnia Oświadczenie przy wejściu do oddziału
 4. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana do zachowania następujących zasad bezpieczeństwa:
 • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 • do pacjenta może wejść jednoczasowo jedna, pełnoletnia osoba odwiedzająca,
 • przed wejściem/wyjściem do/z oddziału należy zdezynfekować ręce,
 • na czas odwiedzin osoba odwiedzająca oraz pacjent muszą zakładać jednorazowe maseczki chirurgiczne,
 • zachować dystans min. 1,5 m.,
 • artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum,
 • czas trwania odwiedzin max. 15 min,
 • osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego,
 • ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze personel medyczny oddziału, w którym przebywa pacjent,
 • pacjent nie może opuszczać oddziału,
 • w sali chorych może przebywać jednoczasowo wyłącznie jedna osoba odwiedzająca,
 • odwiedziny pacjentów poza ustalonymi wyżej zasadami są możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach po uzgodnieniu z ordynatorem/lekarzem dyżurnym.
– Mając na uwadze na dobro i bezpieczeństwo pacjentów szpitala, prosimy wszystkie osoby odwiedzające o bezwzględne przestrzeganie powyższych zaleceń

– czytamy na stronie brzeskiej placówki.

Inf.: Szpital w Brzesku

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje

Rozrywka