czwartek, 26 sierpnia 2021 14:54

Brzesko. Trwa remont mostu na Uszwicy. Utrudnienia jeszcze przez dwa miesiące

Autor Marzena Gitler
Brzesko. Trwa remont mostu na Uszwicy. Utrudnienia jeszcze przez dwa miesiące

Trwa remont mostu na rzece Uszwica w Brzesku, w ciągu DK94. Roboty są wykonywane „połówkowo” i we wrześniu przeniosą się z lewej na prawa stronę obiektu.

Most przez rzekę Uszwicę w Brzesku (w km 45+388) na DK94 został wybudowany w 2001 r. Podczas ostatniej okresowej kontroli rocznej, przeprowadzonej w 2020 r. stwierdzono, że most wymaga remontu, z uwagi na uszkodzenia, które mogą spowodować skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji obiektu i zadecydowano o konieczności wykonania remontu.

Brzesko utrudnienia DK94
Brzesko. Utrudnienia na moście na Uszwicy w ciągu DK94 - mapa Głos24 / Open Street Maps

Remont rozpoczął się w maju 2021 r. Remontu wymagała m.in nawierzchnia oraz podpory obiektu, ekrany akustyczne i wpusty.

Prace wykonywane są „połówkowo”, czyli na połowie jezdni. Na drugiej połowie ruch odbywa się dwukierunkowo, przy zawężonych pasach ruchu.

Do tej pory prace prowadzone były po lewej stronie obiektu. Wykonano m.in.: prace rozbiórkowe nawierzchni oraz izolacji, demontaż barier ochronnych oraz wypełnienia ekranów akustycznych i piaskowanie słupów ekranów akustycznych.

Obecnie naprawiane są m.in uszkodzenia płyt nośnych oraz podpór. Następnie wykonana zostanie izolacja, zamontowane zostaną bariery ochronne i wypełnienia ekranów akustycznych.

Według planów prace po lewej stronie mostu mają zakończyć się w połowie września 2021 r., a  do 25 października 2021 r. przeprowadzony będzie analogiczny remont prawej strony mostu. Cały remont pochłonie ponad 1,6 mln zł.

fot. GDDKiA

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje